Infrastrukturforvalter

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Infrastrukturforvalter
godkjent 271016


INFORMASJON
definisjon Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen.
referanse ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2012-01-12-63/§1-4
kommentar

Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak.

På det nasjonale jernbanenettet er det Jernbaneverket som er infrastrukturforvalter.
bruksområde Jernbane
ansvarlig/ansvarleg JBV-SOLST
inndato 27.10.2016