Atom

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term atom
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
godkjent SR-OKV 07.05.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term atom


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term atom
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press


DANSK
anbefalt/tilrådd term atom
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon den minste nøytrale delen av eit grunnstoff som kan delta i ein kjemisk reaksjon
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
bruksområde
«{{{bruksområde}}}» er ikke i listen over mulige verdier (IKT, Kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Materialvitenskap, Biokjemi, Økonomi, Administrasjon, Juss, Personvern, Kjønnsforskning, Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Jernbane, Bioteknologi, Astronomi, Fysikk, Matematikk, Klima, Meteorologi, Biologi, Økologi, Bibliotekfag, Språkteknologi, Oseanografi, Statistikk, Kunnskapsorganisasjon, Litteratur og kulturformidling, Bibliotek og samfunn) for denne egenskapen.

ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post