Azeotrop

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term azeotrop
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
godkjent Avventer godkjenning


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term azeotrop


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term azeotrope
referanse Oxford Dictionary of Chemistry. 2008. 6. utg. Oxford University Press
godkjent Avventer godkjenning


INFORMASJON
definisjon brukes om en væskeblanding som har et bestemt kokepunkt. Blandingen forandrer ikke sammensetning ved destillasjon
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
kommentar

Eng.def.(OED): A mixture of liquids the boiling-point of which does not change on distillation Alt.nor.def.(SNL):

Azeotrop, azeotrop blanding, væskeblanding som koker ved konstant koketemperatur uten at sammensetningen av den gjenværende væsken endres, selv om dampen fjernes under kokingen
referanse

Oxford English Dictionary

Store norske leksikon
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg T.C.Gadmar
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post