Rediger Termpost: Kategorier

Hopp til: navigasjon, søk

Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden av følgende grunner:

 • Handlingen du prøvde å utføre kan kun utføres av brukere i gruppa Brukere.
 • Denne siden har blitt låst for endringer.

Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden av følgende grunner:

 • Handlingen du prøvde å utføre kan kun utføres av brukere i gruppa Brukere.
 • Denne siden har blitt låst for endringer.

Advarsel: Denne siden finnes allerede, men bruker ikke dette skjemaet.


referanse
definisjon:
kommentar:
bruksområde:

ansvarlig/ansvarleg:
inndato:
kategorier:
 • Astronomi
 • Bibliotekfag
 • Biologi
 • Celle- og molekylærbiologi
 • Datatilsynet
 • IKT
 • Ingen
 • Jernbanetermer
 • Kjønnsforskning
 • Klima
 • Lingvistikk
 • Språkrådets datatermgruppe
 • Språkteknologi
 • Statens vegvesen
 • Statistikk
 • UoH – kjemisk terminologi
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:
referanse
anbefalt/tilrådd term:
kontekst:
kortform:
forkorting:
symbol:
synonym term:
frarådet/frårådd term:
merknad:
godkjent:

Avbryt