Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «som tåler temperaturer under frysepunktet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 126 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Verktøylinje  + (sett av knapper med snarveier til viktige kommandoer i programmer som benytter grafisk brukergrensesnitt)
 • Tegnsett  + (sett av koder for alfabetiske og andre tegn som datamaskinen "forstår")
 • Oversetters arbeidsbenk  + (sett av programvare og verktøy som utgjør arbeidsredskapene til en oversetter)
 • Formalisme  + (sett av regler brukt til å etablere en modell for lingvistisk kunnskap)
 • Syntaks  + (sett av regler som beskriver hvordan ord lar seg kombinere i setninger)
 • Relasjon  + (sett av sambindingar mellom [[Entitet|entitetar]])
 • Embryoteknologi  + (sett av teknikker som brukes for å befrukte egg og behandle befruktede egg)
 • Maskulinitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hankjønn)
 • Femininitet  + (sett med kulturelle, sosiale, psykologiske og kroppslege eigenskapar og handlingsmønster assosiert med hokjønn)
 • Skrivebordssetting  + (sette sammen bilder og tekst til en trykksak på en datamaskin)
 • Kolofon  + (side eller felt i et dokument som inneholder opplysninger om dokumentet, som redaktør, trykkeri og lignende)
 • Vevside  + (side på verdensveven)
 • Tittelside  + (side, normalt i starten av et dokument, som inneholder de mest fullstendige opplysningene om [[Tittel|tittel]], ansvarshavende og ofte forlag og år)
 • Lukeparkering  + (sidelengs parkering ved rygging inn på en trang plass)
 • Baud  + (signaliseringshastigheten til en kommunikasjonsforbindelse)
 • Blinklys  + (signallys som lyser i blink for å indikere retningsskifte)
 • Bremselys  + (signallys som lyser ved bremsing)
 • Tidsstyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering av kryss der en benytter en fast rekkefølge og fast varighet av tidsintervall)
 • Kjøretøystyrt signalregulering av kryss  + (signalregulering i kryss automatisk tilpasset til den aktuelle trafikketterspørsel som registreres av trafikkdetektorer)
 • Speiling  + (sikkerhetstiltak som innebærer at data blir lagret til to eller flere harddisker samtidig)
 • Informasjonssikkerhet  + (sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om [[Konfidensialitet|konfidensialitet]], [[Integritet|integritet]] og [[Tilgjengelighet|tilgjengelighet]])
 • Erosjonssikring  + (sikring mot naturens slitasje på en overflate)
 • Barnesete  + (sikringsutstyr for barn i bil)
 • Forbudsskilt  + (sirkelformet vegtrafikkskilt som angir et forbud)
 • Meridional sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i nord–sør retning)
 • Sonal sirkulasjon  + (sirkulasjon i havet eller [[Atmosfære|atmosfæren]] der den horisontale bevegelsen foregår hovedsakelig i øst–vest retning)
 • Pliocen  + (siste epoke av perioden [[Neogen|neogen]])
 • Annethet  + (situasjon hvor en person eller gruppe forstås som annerledes, utenfor eller i motsetning til normen)
 • Makronivå  + (situasjon når vi har nok stoff til at vi kan observere stoffet med sansene våre)
 • Handlingsberedskap  + (situasjonsbestemt forberedelse til handling, for eksempel i form av å skjerpe oppmerksomheten, justere sittestilling, forbedre forankringen, innta bremseberedskap, eller fartstilpassing)
 • Cyberspråk  + (sjargongpreget språk i datamiljø)
 • Radikal  + (sjå [[Fritt radikal|fritt radikal]])
 • Personskade  + (skade påført et eller flere mennesker, til forskjell fra skade på materielle gjenstander)
 • Trojaner  + (skadelig programvare som følger med et tilsynelatende nyttig program)
 • Virus  + (skadelige programmer som kan kopiere seg selv)
 • Orm  + (skadeprogram som sprer kopier av seg selv i nettverk og via internett)
 • Rotparasitt  + (skadeprogram som tilriver seg administratorrettigheter på en datamaskin)
 • Simulering  + (skaffe informasjon om noe ved å benytte en modell av det man ønsker å finne ut noe om)
 • Paulings elektronegativitetsskala  + (skala for relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Front  + (skille mellom to [[Luftmasse|luftmasser]] med forskjellige fysiske egenskaper som temperatur og fuktighet)
 • Vikeplikt overfor møtende kjørende  + (skilt 212)
 • Bratt bakke  + (skilt nr. 104.1 og 104.2)
 • Ujevn veg  + (skilt nr. 108)
 • Rasfare  + (skilt nr. 114 som angir fare for [[steinras]] eller steiner i vegbanen)
 • Trafikklyssignal  + (skilt nr. 132)
 •   + (skilt nr. 149 som varsler om fare for kø)
 • Møtende kjørende har vikeplikt  + (skilt nr. 214)
 • Totalvektgrense  + (skilt nr. 318.1 og 318.2 som angir høyeste tillatte vekt for kjøretøyet/vogntoget)
 • Svingeforbud til høyre  + (skilt nr. 330.1 og 330.2)
 • Vendingsforbud  + (skilt nr. 332)
 • Stans forbudt  + (skilt nr. 370)
 • Påbudt kjøreretning  + (skilt nr. 402.1 - 402.8)
 • Påbudt kjørefelt til høyre/venstre  + (skilt nr. 404.1 og 404.2)
 • Sykkelveg  + (skilt nr. 520 som angir veg som er anlagt for syklende)
 • Sykkelfelt  + (skilt nr. 521 som angir eget kjørefelt i kjørebanen for syklende)
 • Møteplass (Vegvesenet)  + (skilt nr. 524)
 • Rasteplass  + (skilt nr. 631.1 og 613.2)
 • Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse  + (skilt nr. 792.30)
 • Vikeplikt  + (skilt som angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg)
 • Underskilt  + (skilt som brukes bare sammen med et hovedskilt og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde)
 • Variabelt skilt  + (skilt som kan vise forhåndsbestemte eller fritt programmerbare meldinger)
 • Variabel vegvisning  + (skilting av alternative kjøreruter ved hjelp av skilt som er i stand til å vise ulike vegvisninger)
 • Sprengning pågår  + (skilttekst som blant annet kan benyttes på underskilt til skilt nr. 110 og 156)
 • Melding om eierskifte  + (skjema for omregistrering av kjøretøy på ny eier, som leveres ved oppmøte på trafikkstasjon eller ved innsending)
 • Matrise  + (skjema for systematisk framstilling av informasjon)
 • Tapsmelding  + (skjema som sendes Statens vegvesen for å få tilsendt ny kopi av vognkort)
 • Oppbygningsprinsippet  + (skjema som viser hvordan atomenes elektronkonfigurasjon bygges opp ved at elektronene plasseres etter tur i den tilgjengelige orbitalen med laveste energi)
 • Egenerklæring om helse  + (skjema(del) med spørsmål om egen helse som utfylles/besvares ifbm søknad om førerkort)
 • Utdypingssted  + (skjematisk element i ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] som vert spesifisert av ein annan [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Havets transportband  + (skjematisk modell av [[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] som en lukket sirkulasjon)
 • Rutetabell  + (skjematisk oversikt over kollektivruter)
 • Flytende krystallskjerm  + (skjerm der bildeflaten består av flytende krystaller mellom to glassplater)
 • Elektronisk papir  + (skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir)
 • Ungdomslitteratur  + (skjønnlitteratur skrevet for målgruppen ungdom)
 • Trafikkskole  + (skole som tilbyr opplæring for kandidater som ønsker å ta førerprøve)
 • Sperreområde  + (skravert felt avgrenset av heltrukne sperrelinjer som ikke skal kjøres over)
 • Snøskred  + (skred bestående av snømasser som beveger seg raskt nedover en fjellside)
 • Fangmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe et skred)
 • Skredmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Ledemur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Ledevoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Skredvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Fangvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe et skred)
 • Periodikum  + (skrift som kommer ut minst to ganger i året og som ofte behandler mer enn et enkelt emne)
 • Avhandling  + (skriftlig arbeid som behandler et emne vitenskapelig)
 • Salgskontrakt  + (skriftlig avtale om salg av en gjenstand)
 • Utskrift av registrerte opplysninger  + (skriftlig bekrefte på opplysningene som er registrerte på deg i [[Folkeregisteret]])
 • Kvittering  + (skriftlig erklæring om at noe er mottatt)
 • Bostedsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der)
 • Fødselsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre)
 • Arbeidstillatelse  + (skriftlig godkjennelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge)
 • Anbudsinnbydelse  + (skriftlig oppfordring/invitasjon til en bestemt eller ubestemt krets av potensielle tilbydere å gi [[anbud]] på en spesifisert vare eller tjeneste)
 • Anbud  + (skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling)
 • ADR transportuhellskort  + (skriftlige instruksjoner som oppbevares lett tilgjengelig i førerhytten som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport av farlig gods)
 • Styrt utskrift  + (skrivarfunksjon der utskriftsjobben til ein brukar blir værande på skrivaren til brukaren frigir den med kode, kort e.l)
 • Stilledisk  + (skrivbart, ikkeflyktig minne med funksjonalitet som en harddisk)
 • Utstede  + (skrive ut på juridisk korrekt vis)
 • Fargeskriver  + (skriver som kan skrive ut tekst og/eller bilder i farger)
 • Laserskriver  + (skriver tegn og bilder på papir ved hjelp av laserstråler og elektromagnetisme)
 • Programmering  + (skriving eller endring av programkode for et dataprogram i et bestemt programmeringsspråk)
 • Påkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk til en hovedveg)
 • Avkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk fra en hovedveg)
 • Vannbasert filmdannende skum  + (skum som danner en tynn film over brennende væsker for å hindre flyktige materialer fra å spre seg og brenne)
 • Bremseslange  + (slange som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene og fører den i retur etter bremsing)
 • Hvit dvergstjerne  + (sluttstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv der stjernen ikke lenger produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon, og hvor kun den lille, tette kjernen til den opprinnelige stjernen gjenstår)
 • Gangveg  + (smal veg forbeholdt fotgjengere)
 • Sjåførkort  + (smartkort som brukes i digital [[fartsskriver]] for å registrere kjøretid og pause- eller hviletid m.m.)
 • Fartsskriverkort  + (smartkort som brukes i fartsskriveren for registrering av sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren, for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren)
 • Ikon  + (små bilder som representerer objekter i et grafisk brukergrensesnitt)
 • Tåke  + (små svevende vanndråper (eventuelt iskrystaller eller skydråper) som gjør at sikten i horisontal retning ved bakken reduseres til under 1 km)
 • Pamflett  + (småtrykk, småskrift eller hefte som er mindre enn 49 sider)
 • Interstellar  + (som befinner seg eller foregår i [[Verdensrom|verdensrommet]] mellom [[Stjerne|stjernene]] innad i en [[Galakse|galakse]])
 • Brukervennlig  + (som er lett å bruke og forstå)
 • Vannfri  + (som er utan vatn)
 • Viral  + (som er veldig populær og som spreier seg raskt, særleg på [[Internett|Internett]])
 • Unipolar  + (som gjeld anten uttrykkssida eller innhaldssida)
 • Bipolar  + (som gjeld både uttrykkssida og innhaldssida)
 • Aksial  + (som gjelder eller har å gjøre med en akse)
 • Elektronegativ  + (som har en tendens til å trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Skeiv  + (som har perspektiv og praksis som utfordrar, problematiserer og overskrid normer for kjønn og seksualitet generelt, [[Heteronormativitet|heteronormativitet]] spesielt)
 • Bisyklisk  + (som har ringer som er knyttet sammen side mot side)
 • Adiabatisk  + (som ikke utveksler varme med omgivelsene)
 • Giftig  + (som inneholder stoff som kan skade eller drepe levende organismer)
 • Smittefarlig  + (som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer)
 • Hygroskopisk  + (som tiltrekkjer seg fukt frå atmosfæren)
 • Frostsikker  + (som tåler temperaturer under frysepunktet)
 • Diabatisk  + (som utveksler varme med omgivelsene)
 • Likevektslinje  + (sone på isbre der tilføring av masse er lik avsmeltingen)
 • Asfalt  + (sort, seig masse som enten forekommer i naturlig form eller fremstilles av råolje)
 • Sexisme  + (sosiale institusjoner, ordninger og praksiser som uttrykker en systematisk hierarkisering av kjønn og seksualitet, særlig på måter som tar kvinners underlegenhet for gitt)
 • Patriarkat  + (sosialt system der sosiale, politiske og økonomiske institusjonar fremjar maskulin dominans)
 • Hydrolyse  + (spalting av en kjemisk binding med vann)
 • Bakspeil  + (speil som gjør det mulig for fører å se trafikken bak seg)
 • Databriller  + (spesialbriller beregnet på og tilpasset brukere av datamaskiner)
 • Datahanske  + (spesialhanske for å kontrollere bevegelser i en kunstig virkelighet)
 • Avskjæringsledd  + (spesialkonstruert ledd ved fundamentet eller en svekket konstruksjon nederst på stolpe eller mast som knekker eller bøyes ved påkjørsel)
 • Datamaskinassistert konstruksjon  + (spesiallaget programvare som brukes til å lage modeller av hus, biler, fly, kjøkkenutstyr osv.)
 • Brannbil  + (spesialutstyrt bil for brannslokking)
 • Tåkelys  + (spesielle lykter som monteres lavt og har stor sidespredning)
 • Antistoff  + (spesielt [[Protein|protein]] som dannes av immunceller når [[Antigen|antigener]] kommer inn i en organisme, og som er i stand til å binde [[Antigen|antigenet]])
 • Kjernelegeme  + (spesielt område i [[Cellekjerne|cellekjernen]] hvor det lages ribosomalt RNA, og subenhetene i ribosomene settes sammen)
 • Tekstformatering  + (spesifisering av utseendet en tekst skal ha)
 • Modellspredning  + (spredning av resultater blant ulike [[Klimamodell|klimamodeller]] og [[Jordsystemmodell|jordsystemmodeller]] i de samme [[Likevektseksperiment| likevektseksperimentene]] og [[Tidsutviklingseksperiment|tidsutviklingseksperimentene]])
 • Delokalisering  + (spredning av valenselektroner over to eller flere bindinger i en kjemisk forbindelse)
 • Diaspor  + (spredningsenhet som løsner fra morplanten)
 • Tegnspråk  + (språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning, og oppfattes gjennom synet)
 • HTML  + (språk som beskriver dokumenter for presentasjon på internett på en slik måte at de kan leses med en nettleser)
 • Obligatorifisering  + (språkendring der ein struktur vert ein gradvis meir fast del av ein konstruksjon)
 • Univerbering  + (språkendring der fleire ord vert til eitt)
 • Sammenvoksing  + (språkendring der syntagmatiske einingar i ein konstruksjon vert tettare knytte til kvarandre)
 • Semantisk bleking  + (språkendring der uttrykk får meir skjematisk innhald)
 • Forvitring  + (språkendring som inneber fonologisk reduksjon eller bortfall)
 • Fiksering  + (språkendringder rekkjefølgja av element vert fastare)
 • Paradigmatisering  + (språkendringer der ein struktur vert ein del av eit [[Paradigme|paradigme]])
 • Metonymisk uttrykk  + (språkleg realisering av [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]])
 • Metaforisk uttrykk  + (språkleg realisering av ein [[Begrepsmetafor|omgrepsmetafor]])
 • Rombygger  + (språkleg uttrykk som aktiverer eit [[Mentalt rom|mentalt rom]])
 • Konstruksjon  + (språklig mønster som utgjør en enhet fordi det er frekvent eller har uforutsigelig form eller betydning)
 • Uttrykk  + (språklig ytring eller struktur som har betydning og fonologi, og som svarer til et enkelt eller komplekst [[Tegn|tegn]])
 • Diakinese  + (stadium i [[Meiose|meiose]] hvor [[Kjernelegeme|kjernelegemet]] (nukleol) og [[Kjernemembran|kjernemembranen]] oppløses)
 • Metafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der [[Kromosom|kromosom]] blir ordna symmetrisk midt i ei [[celle|celle]])
 • Anafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der dei to kromatidene i eit [[Kromosom|kromosom]] skil lag)
 • Ikke på plass  + (standard betegnelse for materiale som ikke er på plass på hylla)
 • Sikker elektronisk betalingsformidling  + (standard for elektronisk betalingsformidling)
 • Firewire  + (standard for høyhastighets dataoverføring)
 • GPRS  + (standard for trådløs dataoverføring med mobiltelefon over GSM-nettet)
 • Bluetooth  + (standard for trådløs dataoverføring over kortere avstander)
 • URL  + (standard for å angi adressen til en fil på internett)
 • Telnet  + (standard internettprotokoll for ekstern pålogging og terminalemulering)
 • Industristandard  + (standard som alle eller mange i en bransje forsøker å tilpasse seg)
 • Utstyrsstandard  + (standarden på en bestemt type utstyr)
 • ANSI  + (standardiseringsorgan med hovedkvarter i USA)
 • STP  + (standardiserte betingelser for temperatur og trykk)
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (standardkontakt for lading av ladbar bil)
 • Girstang  + (stang til å gire med)
 • Bakkestart  + (start av motorkjøretøy i motbakke)
 • Kaldstart  + (start eller omstart av datamaskinen ved å skru strømtilførselen av og på)
 • Glykolyse  + (starten på nedbrytningen av glukose i kroppen (skjer uten at oksygen blir brukt))
 • Skrivebord  + (startskjermen på en PC)
 • Kollektivknutepunkt  + (stasjon eller stoppested der de reisende har mulighet for overgang mellom ulike kollektive transportmidler)
 • Kontrollstasjon  + (stasjon som setter Statens vegvesen i stand til å kontrollere tungtrafikken som passerer, med tanke på bremseprøver, vekt, lastsikring osv.)
 • Zipfs lov  + (statistisk fordeling med tydelig skjevhet hvor noen få størrelser er svært hyppige, mens det finnes mange størrelser med lav hyppighet)
 • Skatteetaten  + (statlig bedrift som er underlagt Finansdepartementet, og som har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte)
 • Brønnøysundregistrene  + (statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger)
 • Miljødirektoratet  + (statlig forvaltningsorgan med hovedoppgavene bevaring av naturen, redusert forurensning og utvikling av norsk miljøpolitikk)
 • Brøytestikk  + (stav av tre eller plast plassert for å markere vegkanten for snøbrøyting)
 • Nødstasjon  + (sted der det er plassert brannslokkere, nødtelefon og ev. annet nødutstyr)
 • Sprengningsområde  + (sted der det utføres kontrollerte eksplosjoner i forbindelse med anleggsarbeid)
 • Avkjøring  + (sted der en kan kjøre av fra en (hoved)veg)
 • Jernbaneundergang  + (sted der jernbanelinje føres på bru over veg)
 • Drosjeholdeplass  + (sted der ledige drosjer stanser og kan leies)
 • Vegkryss  + (sted der to eller flere veger krysser hverandre)
 • Kontrollplass  + (sted eller område benyttet til inspeksjon av kjøretøy)
 • Planovergang  + (sted hvor en jernbane eller sporvei krysser en offentlig eller privat vei i plan)
 • Vrakplass  + (sted hvor kjøretøy kan leveres for vraking)
 • Omslagspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der en indikator har et fargeomslag)
 • Endepunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av [[Standardløsning|titranten]] leses av slik at man kan regne ut ukjent konsentrasjon)
 • Ekvivalenspunkt  + (steg i [[Titrering|titrering]] der volumet av tilsatt [[Standardløsning|titrant]] er akkurat nok til at alt av den andre løsningen reagerer)
 • Antiperiplanar  + (steoreokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan i en vinkel på 180 grader)
 • Cis-transisomeri  + (stereoisomeri i [[alken|alkener]] eller [[syklisk hydrokarbon|syklisk hydrokarboner]])
 • Synperiplanar  + (stereokjemisk forhold der to bindinger på nabokarbonatomer ligger i samme plan og er eklipse)
 • Geminal  + (stereokjemisk forhold der to grupper sitter på samme atom)
 • Metallbinding  + (sterk binding mellom positive metallioner i en «sjø» av bindingselektroner)
 • Vestlig grensestrøm  + (sterk og smal [[Grensestrøm|grensestrøm]] langs vestlige grenser i havet på grunn av romlig variasjon av [[Corioliskraft|corioliskraften]], for eksempel Golfstrømmen)
 • Jetstrøm  + (sterk vind som er konsentrert innenfor en smal strøm)
 • Hovedveg  + (sterkt trafikkert veg)
 • Ladekontakt  + (stikkontakt på [[ladestasjon]] der støpselet på ladekabelen stikkes inn)
 • Høytrykksblokkering  + (stillestående [[Høytrykk|høytrykk]] som omdirigerer [[Stormbane|stormbaner]])
 • Bibliotekassistent  + (stillingsbetegnelse brukt for bibliotekansatte uten bibliotekfaglig utdanning)
 • Høyskolebibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt i høyskolebibliotek for ansatte med høyere grads eksamen fra universitet, eller høyskole)
 • Universitetsbibliotekar  + (stillingsbetegnelse brukt primært om ansatte i universitetsbibliotek, med høyere grads eksamen fra universitet eller høyskole)
 • Bibliotekdirektør  + (stillingsbetegnelse brukt på øverste leder i et større bibliotek, som f.eks. universitetsbibliotek)
 • Avdelingsdirektør  + (stillingsbetegnelse for leder av vegavdeling i regionene)
 • Primærstandard  + (stoff av kjend høg reinleiksgrad)
 • Kjemisk forbindelse  + (stoff bygd opp av to eller flere grunnstoffer i et bestemt forhold)
 • Polymer  + (stoff dannet av en eller flere monomerer som bindes sammen med kovalente bindinger i lange kjeder)
 • Kjedebærer  + (stoff der ein [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]] skjer)
 • Ikke-ionisk tensid  + (stoff der hver partikkel har en upolar (hydrofob) [[hydrokarbon|hydrokarbonkjede]] og en polar (hydrofil) gruppe)
 • Referansestandard  + (stoff eller blanding av stoff med kjend sambinding og éin eller fleire eigenskapar som er godt nok bestemde til at materialet eller standarden kan nyttast til kalibrering av eit instrument eller evaluering av ein metode)
 • Sterk elektrolytt  + (stoff som [[dissosiasjon|dissosierer]] fullstendig til [[ion|ion]] og dimed leiar straum godt)
 • Interferent  + (stoff som befinner seg i en prøve og som forstyrrer analysen)
 • Reagens  + (stoff som brukes til påvisning av andre stoffer)
 • Kelat  + (stoff som dannar kompleksion med metallion i løysning)
 • Svak elektrolytt  + (stoff som delsvis [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dimed leiar straum til ei viss grad)
 • Kjedeoverfører  + (stoff som er i stand til å reagere med ein [[kjedebærer|kjedeberar]], og som gjer at den opphavlege kjedeberaren vert deaktivert og ei ny kjede vert danna)
 • Antigen  + (stoff som fører til aktivering av immunforsvaret og dannelse av [[Antistoff|antistoffer]] når de kommer inn i en organisme)
 • Brønstedsyre  + (stoff som gir fra seg et [[Proton|proton]])
 • Benzosyre  + (stoff som har formelen C7H6O2)
 • Anilin  + (stoff som har formelen C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub>)
 • Maskeringsmiddel  + (stoff som hindrer at et annet stoff påvirker en analyse)
 • Tilsetningsstoff  + (stoff som i små mengder tilsettes et produkt for å gi produktet spesielle egenskaper)
 • Ikke-elektrolytt  + (stoff som ikkje [[dissosiasjon|dissosierer]] til [[ion|ion]] og dermed ikkje leiar elektrisk straum)
 • Oksidasjonsmiddel  + (stoff som kan oksidere et annet og derved selv bli redusert.)
 • Elektrolytt  + (stoff som leier elektrisk straum når det er [[dissosiasjon|dissosiert]] til [[ion|ion]])
 • Reduksjonsmiddel  + (stoff som oksiderer når det reduserer eit anna stoff)
 • Utgangsstoff  + (stoff som reagerer i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Inhibitor  + (stoff som reduserer hastigheten på en kjemisk reaksjon)
 • Indikator  + (stoff som skifter farge i en kjemisk reaksjon, oftest brukt til å bestemme [[Endepunkt|endepunktet]] i [[Titrering|titrering]])
 • Initiator  + (stoff som starter en kjedereaksjon)
 • Produkt  + (stoff som vert danna i ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Fellingsreagens  + (stoff som vert tilsett ei løysning for å skape eit [[Bunnfall|botnfall]])
 • Analytt (kjemi)  + (stoffet som er av interesse i analysen)
 • Fenoler  + (stoffgruppe med molekyler der en eller flere –OH-grupper er bundet direkte til en benzenring eller andre arener, f. eks. naftalen)
 • Skiltmast  + (stolpe for bæring av trafikkskilt)
 • Bussholdeplass  + (stoppested for buss hvor passasjerer kan stige på og/eller gå av)
 • Superhop  + (stor ansamling av [[Galaksegruppe|galaksegrupper]] og [[Galaksehop|galaksehoper]] som ofte ikke er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Buss  + (stor lukket motorvogn til persontrafikk)
 • Big data  + (store mengder digitale data, strukturerte og ustrukturerte, som blir analysert for å identifisere trender og sammenhenger)
 • Termohalin sirkulasjon  + (storskala tetthetsdrevet sirkulasjon i havet, som er drevet av forskjeller i temperatur og saltholdighet)
 • Subtropisk havvirvel  + (storskala, antisyklonisk [[Havvirvel|havvirvel]] drevet av horisontal variasjon i sonal vind mellom passatvind og vestlig vind)
 • Havvirvel  + (storskala, planetær [[Havsirkulasjon|havsirkulasjon]] som er drevet av globale vindsystemer, og forårsaket av [[Corioliskraft|corioliskraften]].)