Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008)$0/§1-5». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Kjemisk binding  + (Store norske leksikon)
 • Halogenid  + (Store norske leksikon)
 • Fenologi  + (Store norske leksikon (https://snl.no/fenologi))
 • Fortidsklimatologi  + (Store norske leksikon (https://snl.no/paleoklimatologi))
 • Tilfeldig kopolymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Ataktisk polymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Isotaktisk polymer  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Herdeplast  + (Store norske leksikon (snl.no))
 • Aksial  + (Store norske leksikon [https://snl.no/aksial]. Lest 27.03.2016)
 • Bufferløsning  + (Store norske leksikon [https://snl.no/bufferl%C3%B8sning]. Lest 13.04.2016)
 • Halon  + (Store norske leksikon [https://snl.no/halon]. Lest 09.08.2019)
 • Karbondioksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbondioksid]. Lest 13.04.2016)
 • Karbonmonoksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbonmonoksid]. Lest 13.04.2016)
 • Karbonoksid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/karbonoksider]. Lest 13.04.2016)
 • Kognitiv lingvistikk  + (Store norske leksikon [https://snl.no/kognitiv_lingvistikk]. Lest 08.03.2016)
 • Syreklorid  + (Store norske leksikon [https://snl.no/syreklorider]. Lest 06.03.2020)
 • Fagfellevurdering  + (Svartdal, Frode. (2014, 24. desember). Fagfellevurdering. I Store norske leksikon. Hentet 11. februar 2018 fra https://snl.no/fagfellevurdering.)
 • Sykkelekspressveg  + (Syklistenes Landsforening)
 • Krisestab  + (System for krisehåndtering i Statens vegvesen)
 • Systematisk ordning  + (Systematisk orden. (2012). I Informationsordbogen. Hentet 6.12.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Systematisk register  + (Systematisk register. (2015). I Informationsordbogen. Hentet 20.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Spesialsamling  + (Særsamling. (2017). I Informationshåndbogen. Hentet 20.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Gjenfinningssystem  + (Søgesystem. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 13.02.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Teknisk kontroll  + (TK 171221)
 • Tegneserie  + (Tegneserie (2017). I Informationsordbogen. Hentet 12.02.2018 fra http://www,informationsordbogen.dk.)
 • Industrispor  + (Teknisk Regelverk)
 • Balise  + (Teknisk regelverk)
 • Fjærspiker  + (Teknisk regelverk)
 • Klatrevern  + (Teknisk regelverk)
 • Minste tverrsnitt  + (Teknisk regelverk)
 • Fastlagt togvei  + (Teknisk regelverk)
 • Sikkerhetsavstand  + (Teknisk regelverk)
 • Sporets middel  + (Teknisk regelverk)
 • Sikret togvei  + (Teknisk regelverk)
 • Varsellampe (Jernbane)  + (Teknisk regelverk)
 • Usikret område  + (Teknisk regelverk)
 • Signalstrekning  + (Teknisk regelverk)
 • Dvergsignal  + (Teknisk regelverk)
 • Plattformovergang  + (Teknisk regelverk)
 • Term  + (Term. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 05.03.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Jordskred  + (Terminologilisten fra Naturfareprosjektet (NIFS))
 • Vippepunkt  + (Termlista hållbar utveckling (https://www.isof.se/vart-uppdrag/samarbeten/hallbarhetsterminologi/termlista-hallbar-utveckling))
 • Togvei  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-4)
 • Trekkraftkjøretøy  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-4)
 • Skiftevei  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-4)
 • Veisikringsanlegg  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5)
 • Automatisk hastighetsovervåkning  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5)
 • Linjeblokk  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5)
 • Sikringsanlegg  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5)
 • Signalanlegg  + (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-02-29-240/§1-5)
 (Togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008)$0/§1-5)
 • Tracing  + (Tracing (2012). I Informationsordbogen. Hentet 12.02.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Signalgiver  + (Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN))
 • Trafikksikkerhet  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Semitrailer  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Fartsskriver  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Tåkelys  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Brøytestikk  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Tunnel  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Trafikkulykke  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Reisetidsberegning  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Veggrep  + (Trafikksikkerhetshåndboken)
 • Boggilast  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Aksellast  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Aksellastgrense  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Fylkesveg  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Tunge kjøretøy  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Barnesete  + (Trafikksikkerhetshåndboken, TØI)
 • Translitterasjon  + (Translitteration (2013). I Informationsordbogen. Hentet 27.2.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Inhibitor  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Uparet elektron  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Volumprosent  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Dobbeltbinding  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Fettsyre  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Karbonylgruppe  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Gasskromatografi  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Nomenklatur  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • SI-enhet  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Tilsatsstoff  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Harskning  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Makromolekyl  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Dipol  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Hardt vann  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Grunntilstand  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Natronlut  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Indeks (kjemi)  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Halvcelle  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Umettet hydrokarbon  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Fase  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Innskuddsgrunnstoff  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Volt  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Endoterm reaksjon  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Utgangsstoff  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Ionebytte  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Vannstrålepumpe  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Ledig elektronpar  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Halogenert hydrokarbon  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Vaskemiddel  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Kelvin  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Ionebinding  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)
 • Elektrodepotensial  + (Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm)