Trafikkgebyr

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term trafikkgebyr
godkjent SVV-KÅ 070314


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term penalty for traffic violation
synonym term traffic violation fine
godkjent SVV-KÅ 070314


INFORMASJON
definisjon økonomisk sanksjon for mindre overtredelse av vegtrafikklovgivningen
referanse SVV-IS/Statens innkrevingssentral www.sismo.no
kommentar NB! Skillet mellom "gebyr" og "bot" er ikke identisk med skillet mellom fee og fine. Fee brukes sjelden ifbm straffereaksjon.
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 140314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post