Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Trafikkgebyr
Ansvarlig/ansvarlag SVV-IS +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term trafikkgebyr  +
Bokmål:godkjent SVV-KÅ 070314  +
Definisjon økonomisk sanksjon for mindre overtredelse av vegtrafikklovgivningen  +
Definisjon:referanse SVV-IS/Statens innkrevingssentral www.sismo.no  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term penalty for traffic violation  +
Engelsk:godkjent SVV-KÅ 070314  +
Engelsk:synonym term traffic violation fine  +
Inndato 2 januar 1970 14:58:34  +
Kommentar NB! Skillet mellom "gebyr" og "bot" er ikke identisk med skillet mellom ''fee'' og ''fine''. ''Fee'' brukes sjelden ifbm straffereaksjon.  +
Kategorier Termpost , Statens vegvesen
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
14 mars 2014 10:10:28  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.