Egenskap:Kommentar

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en egenskap av type Text.

Sider som bruker egenskapen «Kommentar»

Viser 25 sider som bruker denne egenskapen.

(forrige 25) (neste 25)

A

ADR +ADR står for ''Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route'', på engelsk ''European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road''. Begrepet brukes likevel av og til på norsk - noe misvisende - om '''frakt av farlig gods''' eller til og med '''farlig gods''' generelt.  +
ADSL +forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line  +
ANSI +ANSI = American National Standards Institute. ANSI selger og koordinerer utvikling av standarder på mange områder, inkludert standarder for IKT-området. ANSI er medlem av ISO.  +
ASCII +ASCII er forkortelse for American Standard Code for Information Interchange. ASCII-koden er utviklet av [[ANSI|ANSI]].  +
Absolutt nullpunkt +Det absolutte nullpunkt er ved -273,15 celsiusgrader eller ved 0 grader kelvin.  +
Absorbans +Formelen er A = log(I0/I1).  +
Absorbere +Må ikke forveksles med [[Adsorbere|adsorbere]].  +
Absorpsjon +Må ikke forveksles med [[Adsorbsjon|adsorbsjon]]  +
Acetyl +Kjemisk struktur (O er bundet med en dobbeltbinding til C).  +
Addisjonspolymer +IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/C00950.html  +
Addisjonsreaksjon +IUPAC Gold Book-referanse: http://goldbook.iupac.org/A00133.html  +
Adiabatisk +Adiabatisk er det motsatte av [[Diabatisk|diabatisk]].  +
Adiabatisk prosess +Det finnes tørradiabatiske prosesser og fuktigadiabatiske prosesser.  +
Adjunkt +For eksempel mange adverbialer. Genus er intetkjønn.  +
Adsorbere +Må ikke forveksles med [[Absorbere|absorbere]]: trekke inn, suge opp stoff eller energi IUPAC Gold Book: http://goldbook.iupac.org/A00152.html:  +
Adsorbsjon +Må ikke forveksles med [[Absorpsjon|absorpsjon]].  +
Affiks +Sjå [[Prefiks|prefiks]], [[Suffiks|suffiks]], [[Infiks|infiks]] og [[Sirkumfiks|sirkumfiks]].  +
Agens +Agens er ei semantisk rolle.  +
Akklimatisering +Begrepet skiller seg fra [[Adaptering|adaptering]]  +
Akronym +f.eks. NATO  +
Akselavstand +"Akselavstand" kan også referere til den interne avstanden mellom to (av flere) aksler, og bør da oversettes med ''(inter)axle spacing''.  +
Aktiv +Døme: Han et eit eple.  +
Aktiv galakse +Hovedtypene er radiogalakser, [[Kvasar|kvasarer]], blasarer og Seyfert-galakser.  +
Aktiv galaksekjerne +Aktive galaksekjerner kan best forklares ved at materie faller inn i et supermassivt [[Svart hull|svart hull]] fra [[Tilvekstskive|tilvekstskiven]] rundt det svarte hullet.  +
Albedo +Jordoverflatens albedo varierer mye. Hav og vegetasjon over land har lav albedo, mens snødekte flater har høy albedo. Planetarisk albedo for jordkloden varierer med skydekke, dekke av snø og is og graden av vegetasjon over land. Albedo er ofte gitt i prosent.  +
(forrige 25) (neste 25)