Ideell gasslov

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ideell gasslov
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 24.09.2014


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ideell gasslov


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term ideal gas law
referanse Richard C. Bauer et al. 2009 "Introduction to Chemistry" 2. utg. McGraw-Hill Higher


INFORMASJON
definisjon lov som uttrykkjer samanhengen mellom trykk (P), volum (V), stoffmengd (n) og temperatur (T) for ein ideell gass
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
kommentar Lova er PV=nRT. R er gasskonstanten.
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 26.09.2014

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post