Kalibrering

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term kalibrering
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 29.03.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term kalibrering


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term calibration
referanse Skoog et al. 2013. “Fundamentals of Analytical Chemistry”. Brooks/Cole


INFORMASJON
definisjon det å justere eit måleinstrument slik at det syner rett verdi, eller det å finne samanhengen mellom ei måling (t.d. lysabsorbsjon) og ein eigenskap ved ein prøve (f.eks konsentrasjon av ein analytt)
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.03.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post