Materialundersøkelse

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term materialundersøkelse
referanse PIARC
synonym term materialprøving
frarådet/frårådd term materialtesting
godkjent SVV-CCG 080914


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term material testing
referanse PIARC
godkjent SVV-CCG 080914


INFORMASJON
definisjon metode for å fastlegge egenskaper hos råvarer og halvfabrikata, til dels også ferdigvarer og konstruksjoner, som er av betydning for bruken av materialene
referanse snl.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 080914


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post