Nullvekstmålet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term nullvekstmålet
kontekst trafikk og miljø
godkjent SVV-KÅ 160816


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term the zero-growth target
referanse EEA Environmental Statement 2020
synonym term zero-growth objective
referanse National Transport Plan 2014-23, Meld.stort.26 (2012-2013) www.regjeringen.no
merknad Begrepet bør forklares dersom det brukes utenfor en kontekst der det allerede er kjent: ...the objective that the growth in passenger transport is to be absorbed by public transport, cycling and walking."
godkjent SVV-KÅ 160222


INFORMASJON
definisjon mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange
referanse Meld. St. 21 (2011–2012), www.stortinget.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 160816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post