Brukerbidrag

Hopp til: navigasjon, søk
Søk etter bidrag
 
 
     
  

(nyeste | eldste) Vis (50 nyere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 27. mai 2016 kl. 13:26 (diff | hist) . . (+525). . N Matrikkelbrev(Ny side: {{Termpost |definisjon=attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato |definisjon:referanse=Lovdata - Matrikkelloven |bru...)
 • 27. mai 2016 kl. 13:20 (diff | hist) . . (+562). . N Fastmerke(Ny side: {{Termpost |definisjon=varig merket punkt til bruk i grunnlagsmålinger eller for å gjøre geodetisk grunnlag tilgjengelig for kart- og oppmålingsarbeid |definisjon:referanse=Lovdata -...)
 • 27. mai 2016 kl. 13:17 (diff | hist) . . (+420). . N Matrikkelnummer(Ny side: {{Termpost |definisjon=offisiell betegnelse for hver individuell matrikkelenhet |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IFS |inndato=270516 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt...)
 • 27. mai 2016 kl. 11:22 (diff | hist) . . (+561). . N Oppmålingsforretning(Ny side: {{Termpost |definisjon=oppgaven som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring |definisjon:referans...)
 • 27. mai 2016 kl. 11:17 (diff | hist) . . (+29). . Matrikkel(siste)
 • 27. mai 2016 kl. 11:16 (diff | hist) . . (+426). . N Matrikulering(Ny side: {{Termpost |definisjon=føre en ny matrikkelenhet inn i matrikkelen |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IFS |inndato=270516 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd te...)
 • 27. mai 2016 kl. 11:08 (diff | hist) . . (+458). . N Matrikkel(Ny side: {{Termpost |definisjon=offisielt register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser |definisjon:referanse=Lovdata: Matrikkelloven |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV...)
 • 2. sep. 2015 kl. 09:16 (diff | hist) . . (+367). . N Lovgivning(Ny side: {{Termpost |definisjon=lovene som gjelder innenfor en stat eller et visst saksområde |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |ka...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 09:08 (diff | hist) . . (+342). . N Kvittering(Ny side: {{Termpost |definisjon=skriftlig erklæring om at noe er mottatt |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |kategorier=Statens vegv...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 09:06 (diff | hist) . . (+422). . N Kaskoforsikring(Ny side: {{Termpost |definisjon=forsikring av transportmiddel med utstyr, men uten passasjerer og last |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=02...)
 • 2. sep. 2015 kl. 09:02 (diff | hist) . . (+290). . N Helsekrav(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=helsekrav |bokmål:kontekst=førerkort |bokmål:godkjen...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:59 (diff | hist) . . (+448). . N Formildende omstendigheter(Ny side: {{Termpost |definisjon=forhold som stiller en straffbar handling i et mildere lys og derfor skal tas i betraktning ved utmålingen av straffen |definisjon:referanse=www.snl.no |bruksomr...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:51 (diff | hist) . . (+309). . N Administrativ gyldighet(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=administrativ gyldighet |bokmål:kontekst=forvaltning |...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:49 (diff | hist) . . (+453). . N Attestere(Ny side: {{Termpost |definisjon=det å bekrefte med stempel/underskrift at kopien av et originaldokument er riktig |definisjon:referanse=SVV-IS |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:43 (diff | hist) . . (+382). . N Øyelege(Ny side: {{Termpost |definisjon=lege som er spesialist i øyesykdommer |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |kategorier=Statens vegvese...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:33 (diff | hist) . . (+395). . N Utstedende myndighet(Ny side: {{Termpost |definisjon=offentlig instans med myndighet til å utferdige juridiske dokumenter som pass o.l. |definisjon:referanse=SVV-IS |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndat...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:18 (diff | hist) . . (+424). . N Vigselsattest(Ny side: {{Termpost |definisjon=offentlig attest om at en er lovformelig gift |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=020915 |kategorier=Statens...) (siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:11 (diff | hist) . . (0). . Transitteringsdokument(siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:10 (diff | hist) . . (0). . Underrette(siste)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:10 (diff | hist) . . (+293). . N Underrette(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=010915 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=(å) underrette |bokmål:godkjent=SVV-AKG 010915 |engel...)
 • 2. sep. 2015 kl. 08:07 (diff | hist) . . (+479). . N Transitteringsdokument(Ny side: {{Termpost |definisjon=tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist |defi...)
 • 31. aug. 2015 kl. 12:57 (diff | hist) . . (+90). . Tollkontor(siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 12:51 (diff | hist) . . (+440). . N Tollkontor(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=310815 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=tollkontor |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=ww...)
 • 31. aug. 2015 kl. 12:39 (diff | hist) . . (+436). . N Tingrett(Ny side: {{Termpost |definisjon=domstol i første instans som behandler både sivile saker og straffesaker |definisjon:referanse=www.domstol.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato...) (siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 12:30 (diff | hist) . . (-17). . Tilrettelagt teoriprøve(siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 12:29 (diff | hist) . . (+606). . N Tilrettelagt teoriprøve(Ny side: {{Termpost |definisjon=muntlig prøve for kandidater med lese- og/eller skrivevansker, eller som på annen måte har problemer med å besvare skriftlige spørsmål, samt kandidater med f...)
 • 31. aug. 2015 kl. 11:36 (diff | hist) . . (+627). . N Optikerattest(Ny side: {{Termpost |definisjon=erklæring fra optiker som angir synsstyrke og synsfelt i forhold til de helsekrav som foreligger i forbindelse med søknad om førerkort/kompetansebevis |definisj...) (siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 10:00 (diff | hist) . . (+540). . N Synsundersøkelse(Ny side: {{Termpost |definisjon=rutinehandling for å avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium |definisjon:referanse=www.interoptik.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |i...) (siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 09:07 (diff | hist) . . (+263). . N Søknadsskjema(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=310815 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=søknadsskjema |bokmål:godkjent=SVV-AKG 310815 |engels...) (siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 08:34 (diff | hist) . . (+390). . N Salgskontrakt(Ny side: {{Termpost |definisjon=skriftlig avtale om salg av en gjenstand |definisjon:referanse=www.ordnett.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=310815 |kategorier=Statens vegves...) (siste)
 • 31. aug. 2015 kl. 08:16 (diff | hist) . . (+380). . N Påtalemyndighet(Ny side: {{Termpost |definisjon=øvrighetsperson med rett til å reise tiltale i straffesak |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=310815 |kateg...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 13:24 (diff | hist) . . (+503). . N Registreringsbevis for EU/EØS-borgere(Ny side: {{Termpost |definisjon=dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge |definisjon:referanse=www.udi.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-I...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 13:21 (diff | hist) . . (-10). . Oppholdskort(siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 13:21 (diff | hist) . . (+425). . N Oppholdskort(Ny side: {{Termpost |definisjon=plastkort i kredittkortformat som er bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge |definisjon:referanse=www.udi.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |ka...)
 • 28. aug. 2015 kl. 13:19 (diff | hist) . . (+359). . N Oppholdstillatelse(Ny side: {{Termpost |definisjon=tillatelse til å oppholde seg og arbeide i landet |definisjon:referanse=snl.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=280815 |kategorier=Statens vegv...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 13:02 (diff | hist) . . (+286). . N Obligatorisk(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=280815 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=obligatorisk |bokmål:godkjent=SVV-AKG 280815 |engelsk:...)
 • 28. aug. 2015 kl. 12:49 (diff | hist) . . (+395). . N Merverdiavgift(Ny side: {{Termpost |definisjon=avgift til staten på salg av varer og tjenester i alle ledd |definisjon:referanse=Bokmålsordboka |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=280815 |kate...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 10:43 (diff | hist) . . (+432). . N Forsikringsselskap(Ny side: {{Termpost |definisjon=økonomisk foretak som tilbyr forsikringstjenester, enten skadeforsikring eller livs- og pensjonsforsikring |definisjon:referanse=www.finansleksikon.no |bruksområ...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 10:41 (diff | hist) . . (+4). . Trafikkforsikring
 • 28. aug. 2015 kl. 10:39 (diff | hist) . . (+412). . N Forsikringspremie(Ny side: {{Termpost |definisjon=det beløp som forsikringstageren må betale for en forsikring; prisen på en forsikring |definisjon:referanse=www.finansleksikon.no |bruksområde= |ansvarlig/ansv...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 10:38 (diff | hist) . . (+385). . N Forsikringspolise(Ny side: {{Termpost |definisjon=dokument der det er angitt vilkårene for en forsikringsavtale |definisjon:referanse=www.finansleksikon.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=2808...) (siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 10:25 (diff | hist) . . (-4). . Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak(siste)
 • 28. aug. 2015 kl. 10:24 (diff | hist) . . (+317). . N Klage på et vedtak(Ny side: {{Termpost |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=280815 |kategorier=Statens vegvesen |bokmål:anbefalt/tilrådd term=(å) klage på et vedtak |bokmål:godkjent=SVV-AKG 2808...)
 • 26. aug. 2015 kl. 19:39 (diff | hist) . . (+2). . Arbeidstillatelse(siste)
 • 26. aug. 2015 kl. 19:30 (diff | hist) . . (+359). . N Forvaltningsvedtak(Ny side: {{Termpost |definisjon=beslutning truffet av et forvaltningsorgan |definisjon:referanse=Lovdata |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=260815 |kategorier=Statens vegvesen |b...) (siste)
 • 26. aug. 2015 kl. 19:11 (diff | hist) . . (+29). . Briller
 • 26. aug. 2015 kl. 19:06 (diff | hist) . . (-17). . Enhetsregisteret(siste)
 • 26. aug. 2015 kl. 16:14 (diff | hist) . . (-17). . D-nummer(siste)
 • 26. aug. 2015 kl. 16:10 (diff | hist) . . (+505). . N Fastlege(Ny side: {{Termpost |definisjon=allmennpraktiserende lege som etter tildeling eller søknad er din faste lege |definisjon:referanse=SVV-IS |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=2608...) (siste)
 • 26. aug. 2015 kl. 15:58 (diff | hist) . . (+450). . N Firmaattest(Ny side: {{Termpost |definisjon=utskrift fra Foretaksregisteret med opplysninger om et bestemt foretak |definisjon:referanse=www.altinn.no |bruksområde= |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS |inndato=...)

(nyeste | eldste) Vis (50 nyere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)