Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[homogen blanding|homogen blanding av]] to eller fleire [[stoff|stoff]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Isotop  + ([[atom|atom]] med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Barnebibliotekar  + ([[bibliotekar|bibliotekar]] som har ansvar for bibliotekets tilbud til barn)
 • Fagbibliotek  + ([[bibliotek|bibliotek]] tilknyttet en institusjon eller virksomhet, for eksempel et universitet, skole, sykehus eller bedrift)
 • Heterogen blanding  + ([[blanding|blanding]] der sammensetningen varierer)
 • Homogen blanding  + ([[blanding|blanding]] som har lik sammensetning)
 • Orbital  + ([[bølgefunksjon|bølgefunksjon]] som gir elektronets energinivå og området der det er overveiende sannsynlig å finne elektronet)
 • Geometrisk isomeri  + ([[cis-transisomeri|cis-transisomeri]] der isomerane har ulike posisjonar av grupper med omsyn til ei [[dobbeltbinding|dobbeltbinding]] eller ein ring)
 • Biodrivstoff  + ([[drivstoff]] framstilt av biologisk materiale)
 • Katode  + ([[elektrode|elektrode]] i en elektrokjemisk celle hvor det foregår en [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Emneord i streng  + ([[emneord|emneord]] som er strukturert etter hvilke aspekter som inngår i ett sammensatt emne, som dette: Meieridrift – Norge – Historie, som betegner en historisk fremstilling av meieridrift, avgrenset til hvordan dette er gjort i Norge.)
 • Frie emneord  + ([[emneord|emneord]] som ikke hentes fra et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Bedriftsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] knyttet til bedrifter eller virksomheter)
 • Universitetsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] tilknyttet et universitet, med studenter og ansatte som primær målruppe)
 • Dobbelt blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der verken forfatteren eller den som skal vurdere dokumentet kjenner hverandres identitet)
 • Blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der forfatteren ikke kjenner identiteten til den som skal vurdere dokumentet, men den som skal vurdere kjenner forfatterens identitet)
 • Åpen fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der både forfatteren og den som skal vurdere kjenner hverandres identitet)
 • Analog fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[diagramskive]])
 • Digital fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[fartsskriverkort]])
 • Bedriftskort (til fartsskriver)  + ([[fartsskriverkort]] som utstedes til transportbedrifter og som brukes for å låse data fra fartsskriverens kjøretøyenhet)
 • Genplassering  + ([[gen|genets]] plass i et [[Kromosom|kromosom]])
 • Hovedgruppegrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 1. og 2. og 13. til 18. gruppe i periodesystemet, dvs. s- og p-blokkgrunnstoff)
 • Innskuddsmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 3. til 12. gruppe i periodesystemet, dvs. [[d-blokk|d-blokka]])
 • Halvmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] som har eigenskapar som ligg mellom [[metall|metall]] og [[ikke-metall|ikkje-metall]])
 • Innskuddsgrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoffene]] i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Meridional strøm  + ([[havstrøm|havstrøm]] som går langs en lengdegrad, enten nordover eller sørover)
 • Løsning  + ([[homogen blanding|homogen blanding av]] to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Umettet hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] med en eller flere [[Dobbeltbinding|dobbelt-]] eller trippelbindinger i molekylene.)
 • Syklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en ringstruktur heller enn en åpen kjedestruktur)
 • Asyklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en åpen kjedestruktur heller enn en ringstruktur)
 • Feltsøking  + ([[informasjonssøking]] der man spesifiserer hvilke [[metadatafelt|metadata]] søket skal gå til, for eksempel tittel, forfatter, emne)
 • Systematisk søk  + ([[informasjons|informasjonssøking]]- eller [[litteratursøk|litteratursøking]] som foretas etter en fastlagt metode)
 • Londons dispersjonskraft  + ([[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]] mellom [[indusert dipol|induserte dipolar]])
 • Enatomig ion  + ([[ion|ion]] som består av eitt atom)
 • Fleratomig ion  + ([[ion|ion]] som består av meir enn eitt atom)
 • Stereoisomeri  + ([[isomeri|isomeri]] mellom to forbindelser hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene, dvs. strukturidentiske stoffer)
 • Bikort  + ([[katalogkort|katalogkort]] som er ordnet etter annet [[ordningsord|ordningsord]] enn hovedinnførselen)
 • Bibliotekkatalog  + ([[katalog|katalog]] som består av [[bibliografiske data|bibliografiske data]] knyttet til samlingen i et bibliotek)
 • Alfabetisk katalog  + ([[katalog|katalog]] som er alfabetisk ordnet, ofte brukt om kortkatalogen)
 • Hydrokarbon  + ([[kjemisk forbindelse|kjemisk sambinding]] som er bygd opp av berre C-atom og H-atom)
 • Korporativ forfatter  + ([[korporasjon|korporasjon]] som regnes som [[forfatter|forfatter]] til et verk)
 • Stikkrenne  + ([[kulvert]] med maks lysåpning 1 m)
 • Fonologisk enhet  + ([[lydbegrep|lydomgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Eddik  + ([[løsning|løsning]] av eddiksyre i vann)
 • Vandig løsning  + ([[løsning|løsning]] der [[løsningsmiddel|løsningsmiddelet]] er vann)
 • Nanomateriale  + ([[materiale|materiale]] som er bygd opp [[atom|atom]] for atom.)
 • Generisk rom  + ([[mentalt rom|mentalt rom]] som omfattar strukturar som er felles for alle [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Bibliografiske data  + ([[metadata|metadata]] som inngår i en [[bibliografisk post|bibliografisk post]], f.eks. beskrivelser av forfatter, tittel, emne osv.)
 • Lettmetall  + ([[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL)
 • Edelt metall  + ([[metall|metall]] som ikke blir oksidert av O<sub>2</sub>(g) eller av H<sup>+</sup>-ioner)
 • Bokbuss  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i et kjøretøy)
 • Bokbåt  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i en båt)