Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av risikogods». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Nøytron  + ([[subatomær partikkel|subatomær partikkel]] utan lading.)
 • Preliminærside  + ([[tittelside|tittelsiden]] eller tittelsidene i et dokument, foruten baksiden av tittelbladene, alle sider forut for tittelsidene og omslaget)
 • Ryggtittel  + ([[tittel|tittel]] eller andre opplysninger fra tittelsiden skrevet på en boks rygg, som er skrevet på langs hvis bokryggen er for smal til at den, og i tilfelle leses ovenfra og ned.)
 • Omslagstittel  + ([[tittel|tittel]] på et dokuments originale omslag)
 • Spisstittel  + ([[tittel|tittel]] på et verk plassert øverst på første tekstside, eller umiddelbart over første notelinje på et partitur)
 • Særtittel  + ([[tittel|tittelen]] på en enkelt, uselvstendig del av et [[dokument|dokument]], eller på et bibliografisk uselvstendig, men etter innholdet selvstendig, del av [[verk|verk]])
 • Friteksttavle  + ([[variabelt skilt]] med ikke-standardisert tekst)
 • Hybrid åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forfattere kan velge å betale en APC («Article Processing Charge») for å gjøre sin artikkel åpent tilgjengelig, i et ellers abonnementsbasert tidsskrift)
 • Gull åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater er publisert i Open Access-tidsskrifter, altså tidsskrifter som er fritt tilgjengelige online.)
 • Grønn åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater gjøres tilgjengelig på nett i åpne vitenarkiv, ofte kalt egenarkivering)
 • Metylengruppe  + (_:CH2-gruppe)
 • Akvatisk miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i innsjø, elv eller hav, der organismer lever i stillestående eller rennende vann)
 • Marint miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i havet)
 • Hydroborering  + (addisjon av en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] med BH-binding til en umettet forbindelse)
 • Tollkontor  + (administrativ enhet for tollformaliteter)
 • Overtredelsesgebyr  + (administrativ sanksjon (i form av pengekrav) som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon)
 • Fylke  + (administrativt hovedområde i Norge)
 • Versjonskontroll  + (administrering av endringer i dokumenter, programvare, nettsider og andre infromasjonkilder)
 • Fysisorpsjon  + (adsorpsjon der det adsorberte stoffet vert bunde til ei overflate ved hjelp av intermolekylære krefter)
 • Offentlig administrasjon  + (akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus som fokuserer på omformingen av politikk til praksis)
 • Bakaksel  + (aksel mellom bakre hjul på kjøretøy)
 • Løftbar aksel  + (aksel som kan heves fra sin normale posisjon og senkes igjen ved hjelp av en [[akselløfter]])
 • Drivaksel  + (aksling som overfører drivkraften fra motoren til vegen/underlaget)
 • Litteraturformidling  + (aktivitet som fungerer som ledd mellom bok og leser)
 • Håndtering av nødanrop  + (aktiviteter knyttet til mottak og identifisering av anrop fra nødtelefoner samt initiering av nødvendige tiltak i forhold til anropet)
 • Speditør  + (aktør som mottar og sender varer, sørger for omlasting, tollklarerer o.l. for andres regning)
 • Sykloalkan  + (alkan som er samansett av ein ring med karbonatom)
 • Behandling av personopplysninger  + (all bruk av [[Personopplysning|personopplysingar]], slik som innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering, eller ein kombinasjon av slike bruksmåtar)
 • Tekstbehandling  + (all form for behandling av tekst ved bruk av datamaskin)
 • Nettverksprogramvare  + (all programvare som er nødvendig for å drive et nettverk)
 • Nettreklame  + (all reklame som kommer via en nett-tilknytning)
 • Informasjonsteknologi  + (all teknologi som er konstruert for å motta, lagre, bearbeide og/eller formidle informasjon)
 • Proteom  + (alle [[Protein|proteiner]] som kan uttrykkes fra et [[Genom|genom]])
 • Transkriptom  + (alle [[RNA|RNA-molekyler]] i en enkelt [[Celle|celle]] eller populasjon av celler)
 • Bloggsfære  + (alle blogger på Internett og koblingene mellom disse)
 • Kroppscelle  + (alle cellene i kroppen unntatt kjønnscellene)
 • Eksom  + (alle delene av DNA-et som koder for genprodukter ([[Ekson|eksonene]]), altså de delene som oversettes til proteiner og andre funksjonelle molekyler)
 • Utgave  + (alle eksemplarer av et dokument som er mangfoldiggjort ut fra samme utgangspunkt eller som i alt vesentlig har samme innhold og utgiver)
 • Ombygging  + (alle forandringer som fører til at kjøretøyets tekniske spesifikasjoner, utseende osv. blir endret i forhold til hvordan det var da det ble registrert for bruk i Norge)
 • Trafikanter  + (alle som ferdes på veg, eller i kjøretøy på veg)
 • Strømsparing  + (alle tiltak som kan redusere strømforbruket, ofte brukt om teknologi som har dette formålet)
 • Fastlege  + (allmennpraktiserende lege som etter tildeling eller søknad er din faste lege)
 • Dokumentbehandling  + (alt arbeid med dokumenter: oppretting, endring og lagring)
 • Universet  + (alt som eksisterer av rom, tid, [[Energi|energi]] og materie)
 • Altmetri  + (alternativ måte å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på)
 • Omkjøring  + (alternativ rute som brukes i stedet for den normale ruten, f.eks. på grunn av vegarbeid, trengsel, eller en hendelse)
 • Allel  + (alternativ utgave av et [[Gen|gen]] med lik plasseringen på kromosomene)
 • Primær proteinstruktur  + (aminosyresekvensen i eit protein)
 • Emneanalyse  + (analyse av et dokument med det formål å bestemme [[emneord|emneord]] for å muliggøre gjenfinning av dokumentet)
 • Siteringsanalyse  + (analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter)