Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «alle blogger på Internett og koblingene mellom disse». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Metylengruppe  + (_:CH2-gruppe)
 • Akvatisk miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i innsjø, elv eller hav, der organismer lever i stillestående eller rennende vann)
 • Marint miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i havet)
 • Hydroborering  + (addisjon av en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] med BH-binding til en umettet forbindelse)
 • Tollkontor  + (administrativ enhet for tollformaliteter)
 • Overtredelsesgebyr  + (administrativ sanksjon (i form av pengekrav) som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon)
 • Fylke  + (administrativt hovedområde i Norge)
 • Versjonskontroll  + (administrering av endringer i dokumenter, programvare, nettsider og andre infromasjonkilder)
 • Fysisorpsjon  + (adsorpsjon der det adsorberte stoffet vert bunde til ei overflate ved hjelp av intermolekylære krefter)
 • Offentlig administrasjon  + (akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus som fokuserer på omformingen av politikk til praksis)
 • Bakaksel  + (aksel mellom bakre hjul på kjøretøy)
 • Løftbar aksel  + (aksel som kan heves fra sin normale posisjon og senkes igjen ved hjelp av en [[akselløfter]])
 • Drivaksel  + (aksling som overfører drivkraften fra motoren til vegen/underlaget)
 • Litteraturformidling  + (aktivitet som fungerer som ledd mellom bok og leser)
 • Håndtering av nødanrop  + (aktiviteter knyttet til mottak og identifisering av anrop fra nødtelefoner samt initiering av nødvendige tiltak i forhold til anropet)
 • Håndtering av risikogods  + (aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av risikogods)
 • Speditør  + (aktør som mottar og sender varer, sørger for omlasting, tollklarerer o.l. for andres regning)
 • Sykloalkan  + (alkan som er samansett av ein ring med karbonatom)
 • Behandling av personopplysninger  + (all bruk av [[Personopplysning|personopplysingar]], slik som innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering, eller ein kombinasjon av slike bruksmåtar)
 • Tekstbehandling  + (all form for behandling av tekst ved bruk av datamaskin)
 • Nettverksprogramvare  + (all programvare som er nødvendig for å drive et nettverk)
 • Nettreklame  + (all reklame som kommer via en nett-tilknytning)
 • Informasjonsteknologi  + (all teknologi som er konstruert for å motta, lagre, bearbeide og/eller formidle informasjon)
 • Proteom  + (alle [[Protein|proteiner]] som kan uttrykkes fra et [[Genom|genom]])
 • Transkriptom  + (alle [[RNA|RNA-molekyler]] i en enkelt [[Celle|celle]] eller populasjon av celler)
 • Bloggsfære  + (alle blogger på Internett og koblingene mellom disse)
 • Kroppscelle  + (alle cellene i kroppen unntatt kjønnscellene)
 • Eksom  + (alle delene av DNA-et som koder for genprodukter ([[Ekson|eksonene]]), altså de delene som oversettes til proteiner og andre funksjonelle molekyler)
 • Utgave  + (alle eksemplarer av et dokument som er mangfoldiggjort ut fra samme utgangspunkt eller som i alt vesentlig har samme innhold og utgiver)
 • Ombygging  + (alle forandringer som fører til at kjøretøyets tekniske spesifikasjoner, utseende osv. blir endret i forhold til hvordan det var da det ble registrert for bruk i Norge)
 • Trafikanter  + (alle som ferdes på veg, eller i kjøretøy på veg)
 • Strømsparing  + (alle tiltak som kan redusere strømforbruket, ofte brukt om teknologi som har dette formålet)
 • Fastlege  + (allmennpraktiserende lege som etter tildeling eller søknad er din faste lege)
 • Dokumentbehandling  + (alt arbeid med dokumenter: oppretting, endring og lagring)
 • Universet  + (alt som eksisterer av rom, tid, [[Energi|energi]] og materie)
 • Altmetri  + (alternativ måte å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på)
 • Omkjøring  + (alternativ rute som brukes i stedet for den normale ruten, f.eks. på grunn av vegarbeid, trengsel, eller en hendelse)
 • Allel  + (alternativ utgave av et [[Gen|gen]] med lik plasseringen på kromosomene)
 • Primær proteinstruktur  + (aminosyresekvensen i eit protein)
 • Emneanalyse  + (analyse av et dokument med det formål å bestemme [[emneord|emneord]] for å muliggøre gjenfinning av dokumentet)
 • Siteringsanalyse  + (analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter)
 • Interseksjonalitet  + (analyse av gjensidig konstituering av og samvirke mellom sosiale kategorier, og av hvordan slikt samvirke gir utslag i komplekse former for maktulikhet og identitetsdannelse)
 • Emneindeksering  + (analyse av innholdet i et dokument og utvelgelse av et antall [[emneord|emneord]] som til sammen beskriver emnet i dokumentet)
 • Spektroskopi  + (analysemetode der man måler hvilken effekt en prøve har på elektromagnetisk stråling som sendes mot den)
 • Kjeldahls metode  + (analysemetode for å måle totalt innhold av nitrogen i organiske forbindelser)
 • Treringklimatologi  + (analysemetode som registrerer (signal om) klimaendring gjennom breddeforandring i treringer)
 • Massespektrometri  + (analysemetode til påvisning av massen i forhold til ladning på organiske molekyler)
 • Parse  + (analysere setninger eller annen tekst syntaktisk ved hjelp av dataprogram)
 • Profilering  + (analysering av [[Personopplysning|personopplysninger]] for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov)
 • Molfraksjon  + (andel [[Mol|mol]] av en bestemt komponent av de totale molene som er i en blanding)
 • Underavdeling  + (andre eller påfølgende ledd i en emneordstreng)