Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «beslutning som fattes i tråd med [[reguleringsplan]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Ruteoptimalisering  + (beregning av den mest hensiktsmessige ruten basert på forhåndsbestemte kriterier)
 • Estimering av forsinkelse  + (beregning av forskjellen mellom forventet reisetid og reisetid ved liten trafikkbelastning)
 • Reanalyse  + (beregning av historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell)
 • Referansebane  + (beregning av hvordan klimagassutslippene kan utvikle seg framover i tid, gitt videreføring av eksisterende politikk og uten nye tiltak)
 • Grus  + (bergartsfragmenter med kornstørrelse 2–60 mm)
 • Proposisjon  + (beskrevet saksforhold som man for eksempel kan bekrefte, benekte eller stille spørsmål ved)
 • Bibliotekhistorie  + (beskrivelse av bibliotekets utvikling over tid)
 • Grammatikk  + (beskrivelse av formelle strukturelle aspekter (syntaks) og mening (semantikk og diskurs))
 • Polaritet  + (beskrivelse av ladningsforskyvelse i en forbindelse)
 • Debattarena  + (beskriver bibliotekets funksjon som tilrettelegger for samtale og debatt enten i det fysiske bibliotek eller i sosiale medier)
 • Meningskaping  + (beskriver det å skape mening eller lære noe i [[informasjonssøkeprosessen|informasjonssøking]] og oppstår gjennom å redusere [[informasjonskløft|informsjonskløften]], eller avstanden mellom informasjonsbehov og resultat)
 • Bærplukking  + (beskriver en ikke-lineær [[informasjonssøking|informasjonsøkeprosess]] og dynamisk [[søkestrategi|søkestrategi]] der man kommer mer tilfeldig over relevant informasjon, eller ved [[serendipitet|serendipitet]])
 • Direkte søk  + (beskriver et [[informasjonssøking|informasjonssøk]] du foretar selv)
 • Foliert  + (beskriver et dokument forsynt med bladtall, slik at bare hver annen side er nummerert)
 • Søkespråk  + (beskriver for eksempel en metode for [[informasjonssøk|informasjonssøking]] som var kommandobasert, det vil si at man må angi hvilke [[søkefelt|søkefelt]] man søkte i)
 • Informasjonskløft  + (beskriver gapet mellom det å ha et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og det å utføre handlinger, som for eksempel et [[informasjonssøk|informasjonssøk]] for å redusere avstanden mellom behov og handling)
 • Siteringspraksis  + (beskriver hvilke metode man bruker for å lage [[sitering|siteringer]], eller henvisninger i en akademisk tekst)
 • Informasjonssøkeadferd  + (beskriver hvordan for man konkret søker etter informasjon for å tilfredsstille et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]])
 • Bibliotekdidaktikk  + (beskriver hvordan undervisning, veiledning og formidling kan tilrettelegges for å oppnå størst mulig læringsutbytte, det spesielle for denne sektoren er at skilting, formidling og veiledning også inngår i bibliotekets pedagogisk oppdrag)
 • Informasjonspraksis  + (beskriver hvordan vi finner og bruker informasjon for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, f.eks [[informasjonssøking|informasjonssøking]] som sosial praksis)
 • Informasjonssøkepraksis  + (beskriver hvordan vi konkret finner og søk
  beskriver hvordan vi konkret finner og søker etter [[informasjon|informasjon]], samt hvilke [[kilder|informasjonskilder]] man tar i bruk, er inspirert av sosialkonstruktivistiske teorier, for eksempel [[informasjonssøking|informasjonssøk]] som sosial praksis
  øking|informasjonssøk]] som sosial praksis)
 • Informasjonsadferd  + (beskriver menneskets adferd knyttet til hvilke kilder og kanaler brukt for å dekke et [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]], dekker både aktiv og passiv [[informasjonssøking|informasjonssøking]])
 • Skjult Markovmodell  + (beskriver realiseringen av en konkatenering av elementære prosesser som representerer sekvensen av akustiske parametre ekstrahert fra en menneskelig ytring)
 • Omslag  + (beskyttende blad rundt en bokblokk eller et falset legg, det kan være et løst omslag på en innbundet bok eller ytterste blad (på et annet papir enn tittelblad og tekst) på en heftet publikasjon)
 • Verneutstyr  + (beskyttende utrustning)
 • Forvaltningsvedtak  + (beslutning truffet av et forvaltningsorgan)
 • Bilpark  + (bestand av personbiler)
 • Kvalitativ analyse  + (bestemmelse av hvilke stoffer eller stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Kvantitativ analyse  + (bestemmelse av hvor stor mengde av et stoff stoffer eller en stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Analyse  + (bestemmelse av hvordan en prøve er sammensatt)
 • Sitatrett  + (bestemmelse i Åndsverkslovens §22 som tillater siteringer fra offentliggjorte verk i samsvar med "god skikk" og "i den utstrekning formålet betinger")
 • Periodisk egenskap  + (bestemt mønster i den periodiske tabellen som illustrerer ulike aspekter ved et visst grunnstoff, blant annet størrelse og elektroniske egenskaper)
 • Indre innskuddsmetall  + (består av [[lantanoider|lantanoider]] og [[actinoider|actinoider]], dvs. f-blokkgrunnstoffer)
 • Fortolling  + (betaling av merverdiavgift og eventuell klimagassavgift hosTollvesenet i forbindelse med innførsel av kjøretøy fra utlandet)
 • Elektronisk betalingsformidling  + (betaling av varer og/eller tjenester ved hjelp av "elektroniske" penger)
 • Vegprising  + (betaling for bruk av vegen, dvs. beskatning, trengselsavgift, bomringer, veg-, bru- eller tunnelavgifter m.m.)
 • Brukerbetaling  + (betaling knyttet til bruk av offentlige tjenester)
 • Debetkort  + (betalingskort hvor avregningen skjer fortløpende mot saldo på innehaverens bankkonto)
 • Bedriftskort (for betaling)  + (betalingskort som gir en bedrift kreditt ved kjøp av varer og tjenester)
 • Nano  + (betegnelse for en milliarddel)
 • Y2K  + (betegnelse for år 2000)
 • Creative commons  + (betegnelse på bruksrett til opphavsrettslig beskyttet materiale, når det er snakk om ikke-kommersiell bruk)
 • Fagreferent  + (betegnelse på en fagansvarlig som hovedsaklig arbeider i et [[universitetsbibliotek|universitetsbibliotek]],)
 • Forvaltningskontroll  + (betegnelse som brukes for kontroll i hall og som inkluderer alle vedtak som vi gjør,registrering og godkjenning av kjøretøy, ombygninger og oppbygginger.)
 • Referansebibliotekar  + (betegnelsen beskriver ei rolle eller spesi
  betegnelsen beskriver ei rolle eller spesialisering bibliotekar med ansvar for [[referansearbeid|referansearbeid]] har, er spesialist i å gjennomføre [[referanseintervju!referanseintervju]], avklare [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og har bred og dyp kunnskap til ulike [[informasjonskilder|informasjonskilde]] og informasjonsressurser
  formasjonskilde]] og informasjonsressurser)
 • Bibliotekvitenskap  + (betegnelser for forskningssområdet som har bibliotekfunksjoner, organisasjon og prosesser som studiefelt)
 • Skrifttype  + (betegner et bestemt utseende på bokstaver og tall)
 • Engelsk syke  + (betegner feilaktig bruk av engelske skriveregler og ordstillinger i norsk)
 • UMTS  + (betegner høyhastighets datatrafikk for mobiltelefoner og andre mobile enheter)
 • Bibliotekskranke  + (betjeningspunkt i bibliotek)