Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «bibliotek som er åpent for publikum utenom betjent åpningstid». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Skrifttype  + (betegner et bestemt utseende på bokstaver og tall)
 • Engelsk syke  + (betegner feilaktig bruk av engelske skriveregler og ordstillinger i norsk)
 • UMTS  + (betegner høyhastighets datatrafikk for mobiltelefoner og andre mobile enheter)
 • Bibliotekskranke  + (betjeningspunkt i bibliotek)
 • Relevans  + (betydning eller viktighet av noe i en gitt sammenheng)
 • Spindelapparat  + (bevegelig samling av [[Mikrotubuli|mikrotubuli]] som skiller kromosomer under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Dataanimasjon  + (bevegelige ("levende") bilder laget ved hjelp av en datamaskin og tilhørende animasjonsprogram)
 • Atmosfærisk sirkulasjon  + (bevegelse av luft i [[Atmosfære|atmosfæren]] som fordeler varme på jordens overflate)
 • Havstrøm  + (bevegelse av sjøvann som en kontinuerlig strømning langs en gitt bane)
 • Tilbakeslag av røyk  + (bevegelse/spredning av røyk og varme gasser mot luftstrømmen)
 • Reotaksis  + (bevegelsesrespons hos en organisme som lever i en strøm av luft eller vann)
 • Kompetansebevis for yrkessjåfører  + (bevis på at en person innehar kompetansen som gir rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag)
 • Universalbibliografi  + (bibliografi over litteratur som skal dekke alle kunnskapsfelt og fag)
 • Kryptobibliografi  + (bibliografi publisert som en del av et dokument, for eksempel i en biografi)
 • Retrospektiv bibliografi  + (bibliografi som er utgitt som et avsluttet verk, ikke som et periodikum, og som derfor registrerer litteratur fra en avgrenset tidsperiode)
 • Leiebibliotek  + (bibliotek der låneren må betale en vanligvis lav sum for å låne bøker)
 • Musikkbibliotek  + (bibliotek eller avdeling i et bibliotek med en samling av innspilt musikk, musikalier og litteratur om musikk)
 • Mobil bibliotektjeneste  + (bibliotek eller bibliotektjeneste plassert i eit flyttbart lokale eller kjøretøy)
 • Kunstbibliotek  + (bibliotek hvor samlingen er avgrenset til kunsfaglig litteratur og/eller kunstverk)
 • Folkebibliotek  + (bibliotek i ein kommune, drifta og finansiert av denne kummunen og med kommunen sine innbyggjarar som målgruppe)
 • Fengselsbibliotek  + (bibliotek i fengsel, med innsatte som målgruppe)
 • Pasientbibliotek  + (bibliotek knyttet til en helseinstitusjon, med pasienter og pårørende som målgruppe)
 • Forvaltningsbibliotek  + (bibliotek knyttet til en offentlig institusjon med overveiende forvaltningsmessige oppgaver, for eksempel et departement)
 • Sykehusbibliotek  + (bibliotek på sykehus, som regel brukt om bibliotek som kan benyttes av ansatte og pasienter)
 • Forskningsbibliotek  + (bibliotek som er en del av et universitet eller en høyskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon der forskning er en primæraktivitet)
 • Nasjonalbibliotek  + (bibliotek som har som sin viktigste oppgave å samle inn, bevare og gjøre tilgjengelig den nasjonale litteraturen i et land)
 • Læringssenter  + (bibliotek som legger spesielt til rette for ulike læringsaktiviteter og læringsstiler)
 • Depotbibliotek  + (bibliotek som mottar dokumenter fra andre bibliotek med det formål å bevare og gjøre tilgjengelig materialet for ettertiden)
 • Museumsbibliotek  + (bibliotek som tilhører et museum og som inneholder dokumenter som er relevant for områder museet jobber med)
 • Parlamentarisk bibliotek  + (bibliotek tilknyttet en nasjons bibliotek, som støtter opp om den parlamentariske prosessen)
 • Undervisingsbibliotek  + (bibliotek tilknyttet en utdanningsinstitusjon)
 • Digitalt bibliotek  + (bibliotek, [[bibliotektjeneste|bibliotektjeneste]] eller bibliotekavdeling der samlingen består av [[digitale dokumenter|digital ressurs]])
 • Skolebibliotekar  + (bibliotekar som arbeider i bibliotek knyttet til grunnskole eller videregående skole)
 • Avdelingsbibliotekar  + (bibliotekar som er ansvarlig for en avdeling)
 • Hovedkatalog  + (bibliotekkatalog som dekker samlingen ved et biblioteks hovedavdeling)
 • Oppsøkende virksomhet  + (bibliotekstjeneste for barn eller voksne som av fysiske eller psykiske årsaker ikke kan besøke biblioteket)
 • Ladbar hybridbil  + (bil med både bensin/dieselmotor og elektrisk motor)
 • Brøytebil  + (bil med snøplog)
 • Bergingsbil  + (bil med spesialutstyr for berging og frakt av kjøretøyer)
 • Servicebil  + (bil med utstyr til tauing og enklere reparasjoner av andre biler)
 • Førerløs bil  + (bil som er automatisert slik at den kan operere på vegen uten sjåfør, ved hjelp av kameraer, sensorer osv.)
 • Bruktbil  + (bil som har hatt minst én tidligere eier)
 • Lastebil  + (bil som hovedsaklig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt 3 500 kg eller mer og ikke har mer enn en seterad)
 • Leiebil  + (bil som man leier)
 • Strøbil  + (bil som strør sand på glatte veger for å oppnå bedre veggrep)
 • Varebil  + (bil til varetransport)
 • Lysbilde  + (bilde avsatt på fotografisk film eller annet transparent materale som vises fram ved å sende lys igjennom filmen i en framviser)
 • Tegneserie  + (bilder, satt i en rekkefølge, som forteller en historie, ofte med en ledsagende tekst eller med figurenes tale skrevet i bobler)
 • Bilist  + (bilfører)
 • Pekebok  + (billedbok uten tekst)