Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «den minste energi som må tilføres reaktanter for å danne produkter». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Nøkkeltittel  + (den entydige [[tittel|tittelen]] som International Serials Data System (ISDS) har satt på et periodikum eller en serie, er direkte tilknyttet [[ISSN|ISSN]])
 • Aktuell totalvekt  + (den faktiske vekten kjøretøyet har på et gitt tidspunkt, med last inkludert)
 • Cytosol  + (den flytende delen av [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Løpetittel  + (den fullstendige eller forkortede [[tittel|tittelen]] på boken som kan finnes øverst (eller nederst) på hver side eller på den ene siden av et oppslag)
 • Hovedinnførsel  + (den fullstendige innførselen for et dokume
  den fullstendige innførselen for et dokument; den standardformen som ønskes brukt ved beskrivelse av og henvisning til den aktuelle enheten, kan også omfatte en fortegnelse (tracing) over alle de andre ordningsordene som innførselen vil bli presentert under i katalogen
  selen vil bli presentert under i katalogen)
 • Daltons atomteori  + (den første anerkjente teori som beskriver materien som bygget opp av [[atom|atomer]].)
 • Pleistocen  + (den første av to perioder i epoken kvartær)
 • Relativ atommasse  + (den gjennomsnittlige massen av de stabile [[isotop|isotopene]] som forekommer i naturen av et [[grunnstoff|grunnstoff]])
 • World Wide Web  + (den grafiske delen av Internett hvor hypertekst er vanlig, og hvor filer i forskellige formater, produsert på forskjellige computere, kan utveksles)
 • Konstruktiv hastighet  + (den hastighet kjøretøyet er konstruert for av fabrikanten og som bare ved vesentlig konstruktiv forandring kan endres)
 • Fartsgrense  + (den høyeste tillatte hastighet for en, flere eller alle kategorier av kjøretøy på en vegstekning)
 • Vedlikeholdsetterslep  + (den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden på veiene (veielementene) til et definert ambisjonsnivå)
 • Klageinstans  + (den instans som behandler klager på forvaltningsvedtak fattet av en underordnet instans)
 • Planmyndighet  + (den instans som har ansvaret for og ledelsen av planleggingsvirksomheten (på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå))
 • Atomkjerne  + (den inste, sentrale positivt ladde delen av eit [[atom|atom]] som utgjer mesteparten av [[masse|massen]] til atomet.)
 • Absolutt nullpunkt  + (den laveste temperatur som i teorien kan oppnås)
 • Hovedspenn  + (den lengste av de horisontale avstandene mellom understøttelsene for en bygningskonstruksjon)
 • Byråd  + (den lokale «regjering» i en bykommune, som utgår fra flertallet i bystyret)
 • Kommuneråd  + (den lokale «regjering» i en kommune eller by, som utgår fra flertallet i kommunestyret og leder kommunalforvaltningen på tilsvarende måte som regjeringen leder statsforvaltningen)
 • Batterikapasitet  + (den maksimale elektrisitetsmengda som kan trekkjast frå eit fulladd batteri)
 • Største totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert og garantert for av fabrikanten)
 • Tillatt totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet, inkludert last, er registrert for i vognkortet)
 • Holosen  + (den mellomistiden vi er inne i nå)
 • Prototype  + (den mest representative underkategorien i en kategori)
 • Fonem  + (den minste betydningsdifferensierende enheten i språk)
 • Aktiveringsenergi  + (den minste energi som må tilføres reaktanter for å danne produkter)
 • Elementærladning  + (den minste kjente elektriske ladningen)
 • Celle  + (den minste levende enhet, kjennetegnet av at den er omsluttet av en membran og inneholder organeller)
 • Atom  + (den minste nøytrale delen av eit [[Grunnstoff|grunnstoff]] som kan delta i ein kjemisk reaksjon)
 • Formelenhet  + (den minste repeterande eininga for ein ionisk forbindelse)
 • Absolutt konfigurasjon  + (den nøyaktige tredimensjonale strukturen til et [[Kiralt molekyl|kiralt molekyl]])
 • Redokspar  + (den oksiderte formen og den reduserte formen av et stoff)
 • Karboksygruppe  + (den organiske gruppa -COOH)
 • Folkefinansiering  + (den samlede innsatsen til enkeltpersoner som danner et nettverk og bidrar med penger, vanligvis via [[Internett|Internett]], for å støtte tiltak som er startet av andre personer eller organisasjoner)
 • Utstyrspakke  + (den samlede mengde av en type utstyr som disponeres av et firma, en institusjon eller en organisasjon)
 • Utstyrspark  + (den samlede mengde tilgjengelig datautstyr hos et firma, en institusjon eller organisasjon)
 • Aksellast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel)
 • Boggilast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra en [[boggi]])
 • Databehandler  + (den som behandlar [[Personopplysning|personopplysingar]] på oppdrag frå den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlege]])
 • Behandlingsansvarlig  + (den som bestemmer føremålet med behandlinga av [[Personopplysning|personopplysingar]] og kva for nokre hjelpemiddel som skal nyttast)
 • Vevredaktør  + (den som er ansvarlig for innholdet på et nettsted på internett)
 • Byggeleder  + (den som etter oppdrag fra byggherren følger opp og kontrollerer arbeidet på en byggeplass)
 • Bremselengde  + (den strekning et kjøretøy tilbakelegger fra bremseanlegget betjenes til kjøretøyet er stanset)
 • Reaksjonslengde  + (den strekningen som tilbakelegges i løpet av den tiden det tar bilføreren å oppfatte situasjonen, vurdere den og ta en beslutning om å bremse ned)
 • Bæreevne  + (den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense)
 • Gjennomsnittlig kjørehastighet  + (den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter)
 • Levetidskostnad  + (den totale kostnaden som påløper et produkt eller en komponent over levetiden)
 • Båndbredde  + (den totale overføringskapasiteten til en kommunikasjonslinje i en viss tidsperiode)
 • Tertiærstruktur  + (den tredimensjonale formen av et protein, dannet ved bindinger mellom R-gruppene i [[aminosyre|amino­syrene]].)
 • Fylkesordfører  + (den valgte leder av et [[fylkesting]])
 • Nyttelast  + (den vekt som fremkommer som differansen mellom totalvekt og summen av kjøretøyets [[egenvekt]] og vekten av eventuell fører (75 kg))