Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «det at bilhjul mister veggrepet på vått vegdekke». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Boggilast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra en [[boggi]])
 • Databehandler  + (den som behandlar [[Personopplysning|personopplysingar]] på oppdrag frå den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlege]])
 • Behandlingsansvarlig  + (den som bestemmer føremålet med behandlinga av [[Personopplysning|personopplysingar]] og kva for nokre hjelpemiddel som skal nyttast)
 • Vevredaktør  + (den som er ansvarlig for innholdet på et nettsted på internett)
 • Byggeleder  + (den som etter oppdrag fra byggherren følger opp og kontrollerer arbeidet på en byggeplass)
 • Bremselengde  + (den strekning et kjøretøy tilbakelegger fra bremseanlegget betjenes til kjøretøyet er stanset)
 • Reaksjonslengde  + (den strekningen som tilbakelegges i løpet av den tiden det tar bilføreren å oppfatte situasjonen, vurdere den og ta en beslutning om å bremse ned)
 • Bæreevne  + (den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense)
 • Gjennomsnittlig kjørehastighet  + (den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg, dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter)
 • Levetidskostnad  + (den totale kostnaden som påløper et produkt eller en komponent over levetiden)
 • Båndbredde  + (den totale overføringskapasiteten til en kommunikasjonslinje i en viss tidsperiode)
 • Tertiærstruktur  + (den tredimensjonale formen av et protein, dannet ved bindinger mellom R-gruppene i [[aminosyre|amino­syrene]].)
 • Fylkesordfører  + (den valgte leder av et [[fylkesting]])
 • Nyttelast  + (den vekt som fremkommer som differansen mellom totalvekt og summen av kjøretøyets [[egenvekt]] og vekten av eventuell fører (75 kg))
 • Kognitiv grammatikk  + (den versjonen av [[Kognitiv lingvistikk|kognitiv lingvistikk]] som fyrst blei fullstendig presentert i tobandsverket "Foundations of Cognitive Grammar" av Ronald Langacker)
 • Hovedtittel  + (den viktigste [[tittel|tittelen]] på et dokument, som også omfatter eventuelle alternative titler)
 • Vegdekke  + (den øverste delen av vegens overbygning)
 • Løsningsmiddel  + (det [[stoff|stoffet]] det er mest av i ei [[løsning|løysning]])
 • Betakarbon  + (det andre karbonatomet som er festet til en [[Funksjonell gruppe|funksjonell gruppe]])
 • Daglig kjøretid  + (det antall timer en kan føre gods- eller persontransport i henhold til [[kjøre- og hviletidsbestemmelsene]])
 • Trafikkarbeid  + (det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet)
 • Transportarbeid  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer en viss godsmengde over en bestemt reiselengde)
 • Transportarbeid (person)  + (det arbeidet som blir utført når et transportmiddel transporterer et visst antall personer en bestemt reiselengde)
 • Kroppsforankring  + (det at [[Begrep|omgrep]] vert danna og forstått ut frå kroppslege erfaringar)
 • Matrikseffekt  + (det at [[Matriks|matriks]] påvirker analyseresultater)
 • Vannplaning  + (det at bilhjul mister veggrepet på vått vegdekke)
 • Punktering  + (det at det går hull på hjulets gummislange slik at luften strømmer ut)
 • Kødannelse  + (det at det oppstår rekker av ventende eller saktegående kjøretøyer)
 • Begrepsmetafor  + (det at ein forstår eitt domene med utgangspunkt i eit anna ved å nytte koplingar mellom dei)
 • Begrepsmetonymi  + (det at ein forstår eitt omgrep ved hjelp av eit anna omgrep frå det same [[Domene|domenet]])
 • Avhengighet  + (det at ein struktur i større eller mindre grad berre kan nyttast saman med ein annan struktur)
 • Uavhengighet (kognitiv lingvistikk)  + (det at ein struktur ikkje føreset ein annan struktur)
 • Denaturering  + (det at eit [[Protein|protein]] eller ei [[Nukleinsyre|nukleinsyre]] taper den opphavlege strukturen på grunn av vilkåra i omgjevnadane, til dømes varme, ekstrem pH-verdi eller høgt saltinnhald)
 • Avgrensning  + (det at en entitet oppfattes å ha grenser)
 • Surrogati  + (det at en kvinne bærer fram og føder et barn for en annen person eller et par)
 • Historieløs  + (det at en ny datamaskin eller et nytt program har brutt arven fra fortiden)
 • Sanksjonering  + (det at en ny struktur er fullt eller delvis motivert av konvensjonelle enheter gjennom [[Utbygging|utbygging]] eller [[Utdyping|utdyping]].)
 • Lagring  + (det at en substans blir lagret eller bundet i et reservoar (oppbevaringssted))
 • Formørkelse  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] beveger seg inn i skyggen av et annet himmellegeme)
 • Okkultasjon  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] dekker for et annet himmellegeme)
 • Passasje  + (det at et [[Himmellegeme|himmellegeme]] passerer foran et annet himmellegeme uten å dekke det til fullstendig)
 • Saliens  + (det at et fenomen er fremtredende)
 • Familielikhet  + (det at et medlem i en kategori deler egenskaper med andre medlemmer, men ikke alle)
 • Optisk aktivitet  + (det at et molekyl dreier i [[Planpolarisert lys|planpolarisert lys]])
 • Ørkenspredning  + (det at et opprinnelig tørt, men fruktbart område blir til ørken)
 • Talesituasjonsforankring  + (det at et språklig element er knyttet til et element i [[Talesituasjon|talesituasjonen]])
 • Adsorbere  + (det at et stoff gjennomgår [[Adsorbsjon|adsorbsjon]])
 • Allotropi  + (det at grunnstoff kan eksistere i forskjellige former)
 • Utryddelse  + (det at hele arter av organismer dør ut)
 • Ullenhet  + (det at kategoriar har uklåre grenser)
 • Fellesioneffekt  + (det at løseligheten av et [[Salt|salt]] reduseres fordi ett eller flere av saltets [[Ion|ioner]] allerede er til stede i [[Løsning|løsningen]])