Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «fareskilt 116 som varsler om fare for glatt kjørebane». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Tilpasningsevne  + (evne til å redusere de negative konsekvensene av [[Klimaendring|klimaendringer]] og utnytte mulighetene som de gir)
 • Energi  + (evne til å utføre [[arbeid|arbeid]] eller overføre [[varme|varme]])
 • Oktantall  + (evnen bensin har til å motstå selvantenning i sylinderen i en motor.)
 • Bufferkapasitet  + (evnen en [[Bufferløsning|bufferløsning]] har til å motsette seg endringer i pH som følge av tilsetning av [[Syre|syre]] eller [[base|base]])
 • Dokumentasjonsvitenskap  + (fag opprettet ved Universitetet i Tromsø i 1996 som bygger på et utvidet [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumentbegrep]], behandler alle typer objekter som kan gi oss kunnskap ved at de studeres)
 • Bilmekaniker  + (fagarbeider som driver med reparasjoner av bilmotorer og bilunderstell)
 • Spesialbibliotek  + (fagbibliotek der tilbudet begrenses til dokumentform, emne, målgruppe, tilknytning til en institusjon, eller en kombinasjon av disse)
 • Skolebibliotek  + (fagbibliotek knyttet til en skole, som regel grunnskole eller videregående skole, med elever og ansatte som primær målgruppe)
 • Høyskolebibliotek  + (fagbibliotek tilknyttet en høyskole, med studenter og ansatte som primær målgruppe)
 • Medisinsk bibliotek  + (fagbibliotek ved en helseinstitusjon med samling preget av medisinsk faglitteratur og helsefaglig personell som målgruppe)
 • Akademisk bibliotek  + (fagbibliotek, som regel knyttet til et universitet, en høgskole eller en forskningsinstitusjon)
 • Kunnskapsorganisasjon  + (fagfelt knyttet til å beskrive, ordne og systematisere dokument, emne og begrep)
 • Konseptvalgutredning  + (faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder)
 • Drift og vedlikehold  + (fagområde som består av oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, samt innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv)
 • Vegetasjonskontroll  + (fagområde som inkluderer tilsyn, vedlikehold og [[rydding av vegetasjon]] innen et område)
 • Bibliometri  + (fagområde som utvikler og anvender metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra statistiske kriterier, der [[siteringsanalyse|siteringsanalyse]] er en sentral metode)
 • Informasjonsviter  + (fagperson innen [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]])
 • Informatikk  + (fagretning innenfor teknologi og vitenskap som studerer behandling av informasjon ved bruk av datamaskiner)
 • Mekaniker  + (fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter o.l.)
 • Vegmelding  + (faktaopplysning om et forhold eller en tilstand på vegnettet som påvirker trafikantenes framkommelighet og trafikksikkerhet)
 • Klimapådriv  + (faktor som bidrar til å endre [[Klimasystem|klimasystemet]])
 • Juksevirus  + (falske meldinger om skadeprogrammer)
 • Farlig sving  + (fareskilt 100.1 som varsler farlig sving til høyre og fareskilt 100.2 som varsler farlig sving til venstre)
 • Farlige svinger  + (fareskilt 102 som varsler om to farlige svinger etter hverandre)
 • Smalere veg  + (fareskilt 106 som varsler om innsnevring av kjørebanen)
 • Kai, strand eller ferjeleie  + (fareskilt 120)
 • Farlig vegkryss  + (fareskilt 124 som varsler om farlig vegkryss)
 • Vegbanereflektor  + (fargede glasselementer som settes ned i asfalten og reflekterer lys fra billykter)
 • 2-metylpropan  + (fargelaus gass med formelen C4H10)
 • Karbondioksid  + (fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak ved alminnelig temperatur og trykk)
 • Reaksjonsfart  + (farten på en kjemisk reaksjon oppgitt i konsentrasjonsendring per tidsenhet)
 • Hurtigbåt  + (fartøy med lettbygget skrog, som kan operere på eller over vann, som har passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop)
 • Romfartøy  + (fartøy som er konstruert for å fly i [[Verdensrom|verdensrommet]])
 • Colon Classification  + (fasettert [[klassifikasjonssystem|klassifikasjonssystem]] utviklet av den indiske matematiker og bibliotekar Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), utgitt første gang i 1933)
 • Harpiks  + (fast eller veldig viskøs substans av plantar eller syntetisk opphav som kan omdannast til [[Polymer|polymerar]])
 • Nødtelefon  + (fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall)
 • Bopel  + (fast oppholdssted, bosted)
 • Takst  + (fast pris for reise eller transport)
 • Krystall  + (fast stoff der byggjesteinane er ordna i eit krystallgitter)
 • Materiale  + (fast stoff som det kan lagast noko nyttig av)
 • Ionebytte  + (fast stoff som kan bytte ut ioner med ioner fra en vannløsning)
 • Bussrute  + (fast strekning som buss skal tilbakelegge, normalt til fastsatte avgangstider)
 • ADSL  + (fast tilkopling til internett via telefonkabel med raskere nedlasting enn opplasting)
 • Kometkjerne  + (fast, sentral del av en [[Komet|komet]])
 • Oppslemming  + (faste partikler som er spredd i en væske (oftest vann))
 • Byggegrense  + (fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven)
 • Kalibrere  + (fastlegge skalaen på et måleinstrument)
 • Titrerfeil  + (feil som oppstår når [[Endepunkt|endepunktet]] i ei [[Titrering|titrering]] er ulik [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]])
 • Uopprettelig programfeil  + (feilsituasjon som oppstår når et program slutter å fungere)
 • Regel–liste-feilslutning  + (feilslutning som innebærer at en enhet utelukkende kan opptre i en liste eller være beskrevet ved en regel)