Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «fellesnavn for nøytron og proton.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Materiale  + (fast stoff som det kan lagast noko nyttig av)
 • Ionebytte  + (fast stoff som kan bytte ut ioner med ioner fra en vannløsning)
 • Bussrute  + (fast strekning som buss skal tilbakelegge, normalt til fastsatte avgangstider)
 • ADSL  + (fast tilkopling til internett via telefonkabel med raskere nedlasting enn opplasting)
 • Oppslemming  + (faste partikler som er spredd i en væske (oftest vann))
 • Byggegrense  + (fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven)
 • Kalibrere  + (fastlegge skalaen på et måleinstrument)
 • Titrerfeil  + (feil som oppstår når [[Endepunkt|endepunktet]] i ei [[Titrering|titrering]] er ulik [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]])
 • Uopprettelig programfeil  + (feilsituasjon som oppstår når et program slutter å fungere)
 • Regel–liste-feilslutning  + (feilslutning som innebærer at en enhet utelukkende kan opptre i en liste eller være beskrevet ved en regel)
 • Utelukkingsfeilslutning  + (feilslutning som innebærer at én analyse, forklaring, motivering eller kategorisering av et språklig fenomen utelukker alle andre)
 • Formidling  + (fellesbegrep for aktiviteter rettet mot po
  fellesbegrep for aktiviteter rettet mot potensielle lesere som lesesirkler, eventyrstund, utstillinger, bokprat, forfatterbesøk, anbefalinger/omtaler, konkurranser m.m.; kan være muntlig eller skriftlig med formålet om å vekke interesse og leselyst hos publikum
  å vekke interesse og leselyst hos publikum)
 • Vegdirektoratet  + (fellesbetegnelse for Vegdirektørens avdelinger og Myndighet og regelverk)
 • Makroform  + (fellesbetegnelse for [[dokument|dokument]] som normalt kan leses med det blotte øyet)
 • Jordskifte  + (fellesbetegnelse for en rekke avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en hensiktsmessig måte)
 • Understell  + (fellesbetegnelse for kjøretøyets ramme, fjærer, hjulaksler, evt. hjelperammer og hjul, motor og drivverk, samt styring og bremser)
 • Kollektivtrafikk  + (fellesbetegnelse for rute- og drosjetrafikk, til forskjell fra privatbilisme)
 • Klimatiltak  + (fellesbetegnelse for tiltak for [[Utslippsreduksjon|utslippsreduksjoner]] og [[Klimatilpasning|klimatilpasning]])
 • Bilorganisasjon  + (fellesbetegnelse for ulike interesseorganisasjoner for bileiere)
 • Skadevare  + (fellesbetegnelse på [[Programvare|programvare]] som er laget for å ødelegge eller avbryte datasystemer, hente ut informasjon uten brukers samtykke eller få tilgang til private datasystemer)
 • Fenolharpiks  + (fellesbetegnelse på en gruppe herdbare [[Harpiks|harpikser]] som fremstilles ved [[Polykondensasjon|polykondensasjon]] av fenoler med aldehyder, hovedsakelig formaldehyd)
 • Polykarbonatharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som er [[Polyester|polyestere]] av karbonsyre med to- eller flerverdige alkoholer eller fenoler)
 • Polyamidharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som kjemisk sett er [[Polymer|polymerer]] med amidbindinger i hovedkjeden, oftest [[Peptidbinding|peptidbindinger]])
 • Epoksyharpiks  + (fellesbetegnelse på herdbare harpikser som er karakterisert kjemisk ved at de inneholder epoksygrupper som deltar i herdereaksjonen)
 • Tilslag  + (fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i [[asfalt]], [[betong]] og sementstabiliserte materialer)
 • Nukleon  + (fellesnavn for nøytron og proton.)
 • Serietittel  + (fellestittel for en rekke bøker som utgis selvstendig med egne titler)
 • Boolsk  + (felt eller variabel som kan ha verdien sann (1) eller usann (0))
 • Note  + (felt for forklarende tekst)
 • Akselerasjonsfelt  + (felt langs kjørebanen der kjøretøy som skal inn på vegen, tilpasser seg farten i trafikken)
 • Søkefelt  + (felt til å skrive inn et nøkkelord eller søkestreng når man skal utføre søk etter data)
 • Gendriver  + (fenomen der et eller flere [[Allel|alleler]] arves med større sannsynlighet enn forventet)
 • Meteorsverm  + (fenomen hvor flere [[Meteor|meteorer]] tilsynelatende kommer fra samme område på himmelen i flere timer eller dager)
 • La niña  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er kaldere enn normalt i sentrale og østlige strøk, og passatvindene er sterkere enn normalt)
 • El niño  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er varmere enn normalt i det sentrale Stillehavet, og østlige strøk og passatvindene er svekket)
 • El niño-sørlig svingning  + (fenomen i det tropiske Stillehavet som fører til veksling mellom kald og varm fase i havet og atmosfæren basert på [[Sørlig svingning|den sørlige svingningen]] i atmosfæren, [[La niña|La niña]] og [[El niño|El niño]])
 • Elektronisk alzheimer  + (fenomen som innebærer at moderne datamaskiner ikke lenger kan lese data som er lagret på eldre lagringsmedier)
 • Reaksjonsnorm  + (fenotyputtrykk for en genotyp som endres systematisk som respons på systematisk endring av omgivelsene)
 • Tungtrafikk  + (ferdsel av [[tunge kjøretøy]])
 • Fjellovergang  + (ferdselsveg over fjell, som regel lagt til en kløft eller lavtliggende område)
 • Gjæring  + (fermenteringsprosess der bakterier uten oksygen omdanner karbohydrater til andre stoffer, blant annet etanol.)
 • Lipid  + (fettstoff som finnes naturlig)
 • Corioliskraft  + (fiktiv kraft som virker på bevegelsen på en roterende jord, og som gir en avbøyning til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule)
 • Binær fil  + (fil bestående av [[Binære data|binære data]])
 • Plug-in  + (fil med en eller flere komponenter som kan forandre eller utvide bruksmåten til et program)
 • Satsfil  + (fil med en serie instruksjoner eller kommandoer som utføres fortløpende)
 • Vekslefil  + (fil på harddisken som brukes til mellomlagring av data fra hovedminnet (RAM))
 • ASCII-fil  + (fil som bare inneholder tegn fra [[ASCII|ASCII]]-tabellen)
 • Dokument (IKT)  + (fil som er lagret med et dataprogram og gitt et unikt navn)
 • Vedlegg  + (fil som sendes med en e-post)
 • BitTorrent  + (fildelingsteknologi for raskere nedlasting av filer fra internett)