Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «fil som bare inneholder tegn fra [[ASCII|ASCII]]-tabellen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Polyamidharpiks  + (fellesbetegnelse på harpikser som kjemisk sett er [[Polymer|polymerer]] med amidbindinger i hovedkjeden, oftest [[Peptidbinding|peptidbindinger]])
 • Epoksyharpiks  + (fellesbetegnelse på herdbare harpikser som er karakterisert kjemisk ved at de inneholder epoksygrupper som deltar i herdereaksjonen)
 • Tilslag  + (fellesbetegnelse på steinmaterialer brukt i [[asfalt]], [[betong]] og sementstabiliserte materialer)
 • Nukleon  + (fellesnavn for nøytron og proton.)
 • Serietittel  + (fellestittel for en rekke bøker som utgis selvstendig med egne titler)
 • Boolsk  + (felt eller variabel som kan ha verdien sann (1) eller usann (0))
 • Note  + (felt for forklarende tekst)
 • Akselerasjonsfelt  + (felt langs kjørebanen der kjøretøy som skal inn på vegen, tilpasser seg farten i trafikken)
 • Søkefelt  + (felt til å skrive inn et nøkkelord eller søkestreng når man skal utføre søk etter data)
 • Gendriver  + (fenomen der et eller flere [[Allel|alleler]] arves med større sannsynlighet enn forventet)
 • Meteorsverm  + (fenomen hvor flere [[Meteor|meteorer]] tilsynelatende kommer fra samme område på himmelen i flere timer eller dager)
 • La niña  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er kaldere enn normalt i sentrale og østlige strøk, og passatvindene er sterkere enn normalt)
 • El niño  + (fenomen i Stillehavet der det tropiske Stillehavet er varmere enn normalt i det sentrale Stillehavet, og østlige strøk og passatvindene er svekket)
 • El niño-sørlig svingning  + (fenomen i det tropiske Stillehavet som fører til veksling mellom kald og varm fase i havet og atmosfæren basert på [[Sørlig svingning|den sørlige svingningen]] i atmosfæren, [[La niña|La niña]] og [[El niño|El niño]])
 • Elektronisk alzheimer  + (fenomen som innebærer at moderne datamaskiner ikke lenger kan lese data som er lagret på eldre lagringsmedier)
 • Reaksjonsnorm  + (fenotyputtrykk for en genotyp som endres systematisk som respons på systematisk endring av omgivelsene)
 • Tungtrafikk  + (ferdsel av [[tunge kjøretøy]])
 • Fjellovergang  + (ferdselsveg over fjell, som regel lagt til en kløft eller lavtliggende område)
 • Gjæring  + (fermenteringsprosess der bakterier uten oksygen omdanner karbohydrater til andre stoffer, blant annet etanol.)
 • Lipid  + (fettstoff som finnes naturlig)
 • Corioliskraft  + (fiktiv kraft som virker på bevegelsen på en roterende jord, og som gir en avbøyning til høyre på den nordlige halvkule og til venstre på den sørlige halvkule)
 • Binær fil  + (fil bestående av [[Binære data|binære data]])
 • Plug-in  + (fil med en eller flere komponenter som kan forandre eller utvide bruksmåten til et program)
 • Satsfil  + (fil med en serie instruksjoner eller kommandoer som utføres fortløpende)
 • Vekslefil  + (fil på harddisken som brukes til mellomlagring av data fra hovedminnet (RAM))
 • ASCII-fil  + (fil som bare inneholder tegn fra [[ASCII|ASCII]]-tabellen)
 • Dokument (IKT)  + (fil som er lagret med et dataprogram og gitt et unikt navn)
 • Vedlegg  + (fil som sendes med en e-post)
 • BitTorrent  + (fildelingsteknologi for raskere nedlasting av filer fra internett)
 • Lydfilformat  + (filtype for (digitale) lydfiler)
 • Bildefilformat  + (filtype for bildefiler)
 • Videofilformat  + (filtype for datafiler som inneholder digital video)
 • Bompengeselskap  + (finansieringsselskap for et bompengeprosjekt)
 • Mikrofilm  + (finkornet svart-hvitt film med høy oppløsningsevne for nedfotografering av materiale; vanligvis ble 16 mm eller 35 mm rullefilm og forminskelser på mellom 1:15 og 1:45 brukt)
 • Trafikverket (i Finland)  + (finsk etat med ansvar for veg, jernbane og farvann samt for utviklingen av transportsystemet)
 • Tidrom  + (fire-dimensjonal matematisk beskrivelse av [[Universet|universet]] hvor posisjonen til en hendelse er spesifisert med en tidskoordinat og tre romkoordinater)
 • Vindu  + (firkantet del av skjermbildet når flere programmer eller åpne filer vises på skjermen samtidig)
 • Programvarehus  + (firma som utvikler programvare)
 • Avskilte et kjøretøy  + (fjerne et kjøretøys kjennemerke (vanligvis fordi det ikke oppfyller kravene i [[Kjøretøyforskriften]]))
 • Kassering  + (fjerne materiale fra samling fordi det er utdatert, utslitt eller ikke har vært lånt ut)
 • Deaminering  + (fjerning av ei aminogruppe (-NH2) frå eit molekyl)
 • Dehydrohalogenering  + (fjerning av hydrogenhalid (HX) fra et molekyl)
 • Dekarboksylering  + (fjerning av karbondioksyd frå eit molekyl)
 • Dehydrering  + (fjerning av vann fra en substans)
 • Bilberging  + (fjerning eller flytting av havarert kjøretøy til et sted der reparasjon/oppretting kan foretas)
 • Fjernovervåkning  + (fjernovervåkning og tilstandsvurdering av feltutstyr, f.eks. på en trafikksentral)
 • Spiralfjær  + (fjær fremstilt av ståltråd som er spunnet som en spiral)
 • Galakseskive  + (flat, roterende skive av [[Stjerne|stjerner]], [[Gass|gass]] og støv som roterer rundt [[Galakseutbuling|galakseutbulingen]])
 • UNIX  + (flerbruker- og flerbehandlings-operativsystem)
 • Flerbehandling  + (flere programmer er aktive samtidig)
 • Bensin  + (flyktig, fargeløs og lettantennelig væske som hovedsakelig blir brukt som motordrivstoff)