Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Evalueringsvare  + (gratis evalueringsutgave av et program)
 • Elektrokjemi  + (gren av kjemien som tar for seg sammenhengen mellom elektrisk strøm og kjemiske reaksjoner.)
 • Stratopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfære]] mellom [[Stratosfære|stratosfæren]] og [[Mesosfære|mesosfæren]] der temperaturen går fra å stige til å synke med høyden)
 • Mesopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Mesosfære|mesosfæren]] og [[Termosfære|termosfæren]] der temperaturen er på det laveste i atmosfæren)
 • Tropopause  + (grense i [[Atmosfære|atmosfæren]] mellom [[Troposfære|troposfæren]] og [[Stratosfære|stratosfæren]] der temperaturen går fra å synke til å stige med høyden)
 • Hendelseshorisont  + (grense i [[Tidrom|tidrommet]] mellom området som vi vil kunne motta lys fra i fremtiden og området som vi aldri vil kunne motta lys fra)
 • Brukergrensesnitt  + (grenseflata eller kommunikasjonen mellom brukar og datamaskin)
 • Pyknoklin  + (grenselag i sjø- og ferskvann med maksimum i tetthetsforskjell)
 • Haloklin  + (grenselag i havet med et saltholdighetssprang ved maksimum vertikal saltholdighetsgradient)
 • SATA  + (grensesnitt for harddisker og optiske enheter i PC-er)
 • Optisk fiber grensesnitt  + (grensesnitt for overføring av digitale data over fiberoptisk kabel)
 • Databaseprogram  + (grensesnitt mot en database)
 • Økoton  + (grensesone mellom to ulike vegetasjonstyper)
 • Bruddsgrensetilstand  + (grensetilstand som svarer til en definert
  grensetilstand som svarer til en definert kapasitet til hele konstruksjonen eller et konstruksjonselement, hvor denne kapasiteten er bestemt av faren for brudd eller av store uelastiske forskyvninger eller tøyninger som kan sammenlignes med brudd, fri avdrift, kantring eller synking
  brudd, fri avdrift, kantring eller synking)
 • Hull i vegen  + (grop eller fordypning i vegbanen)
 • Offentlig besiktigelse  + (grundig undersøkelse utført av offentlig myndighet for å påse at fastsatte krav er oppfylt)
 • Boligtomt  + (grunn hvor det skal bygges hus)
 • Ubebygd tomt  + (grunn som det ikke er bygd på)
 • Kelvin  + (grunneining for temperatur. 0 K = –273,16 oC)
 • Enhetscelle  + (grunnleggende gjentakende enhet av atomer, molekyler eller ioner i et krystallinsk stoff)
 • Halogen  + (grunnstoff i gruppe 17: F, Cl, Br, I og At)
 • Overgangsmetall  + (grunnstoff i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Ikke-metall  + (grunnstoff som ikke har metallkarakter)
 • P-blokk  + (grunnstoffene i de seks siste kolonnene i periodesystemet (13.til 18.))
 • S-blokk  + (grunnstoffene i første og andre gruppe i periodesystemet)
 • Edelgass  + (grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.)
 • Jordalkalimetall  + (grunnstoffene i gruppe 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba og Ra.)
 • D-blokk  + (grunnstoffenen i 3. til 12. kolonne i periodesystemet)
 • Polykarbonat  + (gruppe av [[Termoplastiske polymer|termoplastiske polymerer]] som inneholder karbonatgrupper)
 • Poredyr  + (gruppe av eincella organismar)
 • Ordklasse  + (gruppe av ord som hører sammen på grunnlag av felles morfologiske og syntaktiske trekk)
 • Lantanoid  + (gruppe med grunnstoffene fra 57La til 71Lu i periode­systemet.)
 • Utgående gruppe  + (gruppe som blir erstattet i en [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]])
 • Actinoider  + (gruppe som er sett saman av actinium og dei 14 påfølgjande grunnstoffa i periodesystemet, og som utgjer f-blokka Ac til Lr)
 • Kjøretøyklasse  + (gruppe som motorkjøretøy inndeles i etter tekniske kriterier ifbm godkjenning og kontroll)
 • Lesesirkel  + (gruppe som møtes jevnlig, fysisk eller online, for å diskutere bøker de har lest)
 • Fasett  + (gruppe termar eller underklassar innanfor eit avgrensa emne- eller fagfelt, som kjem fram gjennom bruk av eitt inndelingskriterium)
 • Irr  + (grønt belegg dannet ved korrosjon av kopperholdig metall)
 • Kjørelys  + (gult eller hvitt lys foran på kjøretøy som ifølge norske trafikkregler skal være tent under kjøring for å markere kjøretøyet overfor omgivelsene)
 • Festetid  + (gyldighetsperiode for avtale om leie av bygslet grunn)
 • Fotgjenger  + (gående trafikant)
 • Maskinstøttet oversettelse  + (halvautomatisk oversettelsesprosess med programvare som hjelpemiddel til å oversette fra et språk til et annet)
 • Sporing  + (handling der man kan følge de elektroniske sporene en person etterlater seg)
 • Autentisering  + (handling for å bekrefte identitet)
 • Reidentifisering  + (handling som resulterer i at [[Avidentifisert personopplysning|avidentifiserte opplysninger]] blir koblet til en person)
 • Arbeidslivskriminalitet  + (handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.)
 • Syntetisk harpks  + (harpiks av flytande polymerar som kan herdast ved ulike behandlingar, f.eks. varme)
 • Dataoverføringshastighet  + (hastighet som sier hvor fort en viss mengde data overføres mellom to enheter)
 • Utskriftshastighet  + (hastigheten til en skriver)
 • Snøfonn  + (haug av sammenføket [[snø]])
 • Temanummer  + (hefte av et gitt [[Tidsskrift|tidsskrift]] som inneholder artikler som omhandler et spesielt emne)