Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «ikkje-bitande mygg». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Rød dronning-hypotesen  + (hypotese som sier at en art må utvikle seg kontinuerlig for å holde tritt med andre organismer som også utvikler seg, og som derved endrer tilgjengeligheten av næringsstoffer)
 • Opprinnelig svart hull  + (hypotetisk [[Svart hull|svart hull]] som man ser for seg at kan ha blitt dannet rett etter [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Multivers  + (hypotetisk samling av et endelig eller uendelig antall [[Parallelt univers|parallelle univers]] som til sammen utgjør alt som eksisterer av tid, rom, materie og [[Energi|energi]])
 • Instruksjonsbok  + (håndbok fra kjøretøyprodusenten som inneholder beskrivelse av kjøretøyet og medfølgende utstyr samt informasjon om betjening og vedlikehold)
 • Stoppspak  + (håndholdt skilt som benyttes til dirigering og stans av trafikk)
 • Avfallshåndtering  + (håndtering av avfall fra og som følge av Statens vegvesens virksomhet)
 • Lappestyring  + (håndtering av midlertidige feilrettinger (lapper) eller rettinger i operativsystemer og andre programmer)
 • Overgangstilstand  + (høgste energistruktur involvert i ein reaksjon)
 • Likevektskonstant  + (høvetal som uttrykkjer i kor stor grad produktet eller reaktanten dominerer i ei reaksjonsblanding ved likevekt: Di større verdien er, di meir dominerer produktsida, og di mindre verdien er, di meir dominerer reaktantsida)
 • Gesimshøyde  + (høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten)
 • Informasjonsmotorvei  + (høyhastighetsnettverk som kan overføre lyd, data, video m.m.)
 • Recto  + (høyre side av oppslaget i en bok (har vanligvis odde sidetall), eller den siden av et trykt blad som skal leses først)
 • Sykkelekspressveg  + (høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander)
 • Framvoksende struktur  + (i [[Konseptuell integrasjon|konseptuell integrasjon]]: struktur i eit [[Blandingsrom|blandingsrom]] som ikkje kjem frå noko [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Vederlag  + (i bytte mot betaling, godtgjørelse eller gjenytelse)
 • Forsvarlig stand  + (i en slik tilstand at det (kjøretøyet) må anses å ikke utgjøre en fare i trafikken eller andre tiltenkte bruksområder)
 • Forskriftsmessig  + (i henhold til [[forskrift]])
 • Kjemisk skift  + (i kjernemagnetisk resonansspektroskopi er kjemisk skift resonnansefrekvensen av ein kjerne i forhold til ein standard)
 • Langsgående  + (i lengderetningen)
 • Spesifisitet  + (ideell [[Selektivitet|selektivitet]])
 • Genkartlegging  + (identifisering og lokalisering av gener i arvestoffet)
 • D-nummer  + (identitetsnummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer)
 • Voks  + (ikke vannløselig, formbart, organisk stoff som smelter i området over 45 oC.)
 • Vinterstengt  + (ikke åpen for trafikk grunnet vintervær)
 • IEEE  + (ikke-kommersiell organisasjon for fagfolk innen tekniske fagområder)
 • Abiotisk  + (ikkje-levande del av eit økosystem)
 • Resonansform  + (individuell struktur frå ein [[Resonanshybrid|resonanshybrid]])
 • Katalogkort  + (individuelle innførsler i en [[Kortkatalog|kortkatalog]] som inneholder bibliografiske data)
 • Entalpi  + (indre energi pluss produktet av trykk og volum til system)
 • Anbefaling om omkjøring  + (informasjon om anbefalte omkjøringsruter)
 • Dokument (bibliotekfag)  + (informasjon registrert på et medium, som regel i form av tekst, lyd eller bilder i en bok eller annet egnet materiale)
 • Melding  + (informasjon til berørte parter)
 • IKT  + (informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT))
 • Pålagt informasjonsbehov  + (informasjonsbehov initiert av noen andre enn den som gjennomfører søket)
 • Audiovisuelt dokument  + (informasjonsbærende materiale som inneholder lyd eller bilder, se også [[audiovisuelt utstyr|audiovisuelt utstyr]])
 • Begrepsorientert søk  + (informasjonshenting der søket blir gjort ved å bruke en semantisk analyse av søkefilteret mot en semantisk analyse av databasen)
 • Data  + (informasjonsmengde i en form som kan forstås, tolkes eller behandles av en person eller et informasjonsbehandlingssystem)
 • Sikringstiltak  + (initiativ som iverksettes av sikkerhetshensyn)
 • Bygge inn  + (inkorporere et selvstendig element i et system / en struktur slik at det fremstår som en enhet)
 • Åpen tilgang  + (innebærer at allmennheten får digital tilgang til vitenskapelige publikasjoner uten å betale for det)
 • Informasjonssystem  + (innen [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]] brukes termen hovedsaklig om IT-baserte systemer, betegnelse brukes også for eksempel om bibliotek)
 • Balansering av kjemisk ligning  + (innføring av koeffisienter i en kjemisk ligning slik at det er like mange atomer av hvert grunnstoff og like stor ladning på hver side av reaksjons­pilen)
 • Manuell registrering  + (innføring av skriftlig informasjon for hånd)
 • Biinnførsel  + (innførsel i bibliotekkatalogen med et annet ordningsord enn [[Hovedinnførsel|hovedinnførsel]], en sekundær innførsel)
 • Serieinnførsel  + (innførsel i en [[kortkatalog|kortkatalog]] der tittelen på den serien dokumentet tilhører er brukt som ordningsord)
 • Analytt (bibliotekfag)  + (innførsel som viser til del av dokument, f.eks. kapittel i en bok)
 • Cytoplasma  + (innholdet i en celle unntatt [[Cellekjerne|cellekjernen]])
 • Incipit  + (innledningsordene i et manuskript, en eldre, trykt monografi eller i en del av en slik monografi, som ofte inneholder navnet på forfatteren og tittelen på verket (motsatsen til [[explicit|explicit]]))
 • Armering  + (innlegg av stål el. fibermateriale i betong for å øke strekkstyrken)
 • Politianmeldelse  + (innlevering eller innsending av en sak til politiet)