Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «korridor mellom to tunnelløp utstyrt med branndører». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Claisen-kondensasjonsreaksjon  + (kondensasjonsreaksjon av to estermolekyl som gjev ein β-ketoester)
 • Inndragelse  + (konfiskering eller beslaglegging (av førerkort/kjennemerke))
 • Åndsverk  + (konkret [[verk|verk]] av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig art som er et resultat av individuell og skapende innsats og som kan oppleves av andre)
 • Klimanytte  + (konsekvens (av tiltak eller lignende) i form av reduserte klimautslipp)
 • Titer  + (konsentrasjon av eit stoff i ei løysning bestemt ved [[Titrering|titrering]])
 • Reaksjonshastighet  + (konsentrasjonsendring per tidsenhet, nærmere bestemt mål på hvor raskt konsentrasjonen til en reaktant avtar, eller hvor raskt et produkt dannes)
 • Frekvensfaktor  + (konstant i Arrhenius-likninga som uttrykkjer i kor stor grad [[Hastighetskonstant|snøggleiksskonstanten]] til ein reaksjon vert påverka av temperaturen)
 • Hastighetskonstant  + (konstant som inngår i snøggleikslova, og som relaterer reaksjonssnøggleik til reaktantkonsentrasjon)
 • Halvportal  + (konstruksjon bestående av en mast, normalt bestående av stål eller aluminium, med en utliggerarm for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler over kjørebanen)
 • Helportal  + (konstruksjon bestående av to ben montert på hver side av kjørebanen med en mellomliggende tverrligger over kjørebanen for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler)
 • Hjuloppheng  + (konstruksjon under kjøretøyet som holder hjulene på plass)
 • Bjelke  + (konstruksjonsdel av tømmer, jern, stål el. betong som bærer et golv og/el. tjener som feste for et tak)
 • Tilkoblingspunkt  + (kontaktuttak i en ladeinstallasjon for lading av ladbar bil)
 • Tastatur  + (kontrollenhet for datamaskin med taster for bokstaver, tall og tegn)
 • Styrespake  + (kontrollenhet for datamaskiner bestående av en spake man holder i hånda og en eller flere trykknapper)
 • Styrekule  + (kontrollenhet for datamaskiner med fastmontert kule og trykknapper)
 • Tesaurus  + (kontrollert emnespråk hvor begreper er representert ved organiserte termer og hvor relasjonene mellom termene uttrykker blant annet hierarkiske relasjoner mellom begreper, og synonymi)
 • Feltforsøk  + (kontrollerte forsøk ute i naturen, f.eks utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed)
 • Oblat  + (kontrollmerke som viser at avgift er betalt)
 • Sikkerhetskopi  + (kopi av en fil eller et filsystem)
 • Attestert kopi  + (kopi av originaldokument med gyldig stempel/underskrift som bekrefter at kopien er riktig)
 • Sikkerhetskopiering  + (kopiering av informasjon lagret i et informasjonssystem for at den ikke skal gå tapt)
 • Filoverføring  + (kopiering eller flytting av datafiler mellom to datamaskiner eller -systemer)
 • Tegn  + (kopling mellom eit [[Sansebegrep|sanseomgrep]] og eit anna [[Begrep|omgrep]])
 • Profilbestemming  + (korrespondanse mellom profilane i ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]] og ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Smusstittel  + (kort [[tittel|tittel]] på et blad foran tittelbladet)
 • Tittelkort  + (kort i [[Kortkatalog|kortkatalogen]] med innførsel på tittel)
 • Kretskort  + (kort med sett av integrerte kretser og annen elektronikk for bruk i en datamaskin)
 • Referat  + (kortfattet formell gjengivelse av innholdet i dokumenter, særlig artikler og avhandlinger)
 • Sammendrag  + (kortfattet gjengivelse av en tekst)
 • Indusert dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av tiltrekking eller fråstøyting mellom elektron i ein partikkel og ein nærliggande dipol eller ion)
 • Midlertidig dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av forskuving av [[elektronfordeling|elektronfordeling]])
 • Forkortelser  + (kortversjon av flerordssammensetninger)
 • Teorien om det store smellet  + (kosmologisk teori som forklarer [[Universet|universets]] utvikling og ekspansjon med utgangspunkt i [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Enkeltbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler eitt elektronpar)
 • Trippelbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler tre elektronpar)
 • Dobbeltbinding  + (kovalent binding mellom to atomer som deler to elektronpar.)
 • Trykk  + (kraft per flateeining)
 • Dipol–dipol-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjoner av permanente [[Dipolmoment|dipolmomenter]] mellom to polare molekyler)
 • Debye-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjon av et [[Dipolmoment|dipolmoment]] i et polart molekyl og et indusert dipolmoment i et ikke-polart molekyl)
 • Arbeid  + (kraft som virker over en avstand)
 • Dreiemoment  + (kraften som virker på et dreiepunkt fra en arm)
 • Supernova  + (kraftig eksplosjon av en [[Stjerne|stjerne]])
 • Firehjulsdrift  + (kraftoverføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig)
 • Omsetningspåbud  + (krav om at det totale salget av drivstoff til vegtrafikken skal omfatte minst en viss prosent biodrivstoff)
 • Sporingskrav  + (krav om svingradius angitt ved at et vogntog skal kunne kjøre innenfor to nærmere angitte konsentriske sirkler)
 • Habilitetskrav  + (krav som offentlig tjenestemann må oppfylle for å ikke være ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak)
 • Innblandingspåbud  + (krav til innblanding av en viss prosent biodrivstoff i normalt petroleumsbasert drivstoff)
 • Systemkrav  + (krav til maskin-/programvare for at en annen gitt maskin-/programvare skal kunne installeres og brukes)
 • Håndbok  + (kravdokumenter (normaler og retningslinjer) og hjelpedokumenter (veiledninger) som inngår i Statens vegvesens håndbokserie)