Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «krumma væskeoverflate i eit røyr eller ein flaskehals». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Teorien om det store smellet  + (kosmologisk teori som forklarer [[Universet|universets]] utvikling og ekspansjon med utgangspunkt i [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Enkeltbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler eitt elektronpar)
 • Trippelbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler tre elektronpar)
 • Dobbeltbinding  + (kovalent binding mellom to atomer som deler to elektronpar.)
 • Trykk  + (kraft per flateeining)
 • Dipol–dipol-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjoner av permanente [[Dipolmoment|dipolmomenter]] mellom to polare molekyler)
 • Debye-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjon av et [[Dipolmoment|dipolmoment]] i et polart molekyl og et indusert dipolmoment i et ikke-polart molekyl)
 • Arbeid  + (kraft som virker over en avstand)
 • Dreiemoment  + (kraften som virker på et dreiepunkt fra en arm)
 • Supernova  + (kraftig eksplosjon av en [[Stjerne|stjerne]])
 • Firehjulsdrift  + (kraftoverføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig)
 • Omsetningspåbud  + (krav om at det totale salget av drivstoff til vegtrafikken skal omfatte minst en viss prosent biodrivstoff)
 • Sporingskrav  + (krav om svingradius angitt ved at et vogntog skal kunne kjøre innenfor to nærmere angitte konsentriske sirkler)
 • Habilitetskrav  + (krav som offentlig tjenestemann må oppfylle for å ikke være ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak)
 • Innblandingspåbud  + (krav til innblanding av en viss prosent biodrivstoff i normalt petroleumsbasert drivstoff)
 • Systemkrav  + (krav til maskin-/programvare for at en annen gitt maskin-/programvare skal kunne installeres og brukes)
 • Håndbok  + (kravdokumenter (normaler og retningslinjer) og hjelpedokumenter (veiledninger) som inngår i Statens vegvesens håndbokserie)
 • Retningslinjer  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegves
  kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som gjelder gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen (samt for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen), og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren
  lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren)
 • Normaler  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter)
 • Lydkort  + (kretskort for avspilling og innspilling av lyd på PC-er)
 • Nettverkskort  + (kretskort som benyttes i en datamaskin for at denne skal kunne knyttes til et datanett)
 • Grafikkort  + (kretskort som gjør en datamaskin i stand til å vise datagrafikk på en skjerm)
 • Kjønnsperspektiv  + (kritisk analyse som avdekker korleis kjønn har ei konstituerande rolle på sentrale område i livet)
 • Vippepunkt  + (kritisk terskel der regionale eller globale [[Klimaendring|klimaendringer]] går fra en stabil fase til en annen stabil fase)
 • Indusert pluripotent stamcelle  + (kroppscelle som er omprogrammert i laboratoriet til å bli [[Pluripotent stamcelle|pluripotent stamceller]])
 • Menisk  + (krumma væskeoverflate i eit røyr eller ein flaskehals)
 • Gravitasjonsbølge  + (krusninger i [[Tidrom|tidrommets]] geometri som brer seg med lysets hastighet)
 • Planskilt kryss  + (kryss der minst en av vegene (primærvegen) ikke har kryssende trafikkstrømmer)
 • Plankryss  + (kryss der vegene møtes i samme plan)
 • Lille istid  + (kuldeperiode fra ca. 1600 til ca. 1920, da isbreene hadde større utbredelse enn i dag)
 • Buckminsterfulleren  + (kuleformet [[Molekyl|molekyl]] som består av 60 karbonatomer)
 • S-orbital  + (kulesymmetrisk [[Orbital|orbital]])
 • Renkultur  + (kultur med bare en type mikroorganismer)
 • Ramme  + (kulturelt innarbeidd omgrepsstruktur som ein forstår konkrete situasjonar ut frå)
 • Kjønnsforskjell  + (kulturelt symbolisert og kroppsleggjort skilnad mellom menn og kvinner)
 • Informasjonskompetanse  + (kunnskaper, ferdigheter, eller forståelser folk behøver for å finne fram til, evaluere eller ta i bruk relevant informasjon i en gitt kontekst, informasjon kan både være digital og analog)
 • Landskapskunst  + (kunstform der kunstneren jobber direkte i naturen slik at kunstverket og naturen knyttes uløselig sammen)
 • Programmeringsspråk  + (kunstig språk som brukes til å skrive programvare)
 • Indekseringsspråk  + (kunstige språk konstruert for å uttrykke dokumenters emne og form, ofte er de tilordnet en notasjon (koder) for å kunne muliggjøre systematisk ordning, indekseringsspråk benevnes gjerne klassifikasjonsskjema (bibliotek, muséer) eller arkivnøkler)
 • Glattkjøringskurs  + (kurs som har som formål å gjøre førere oppmerksomme på risikoen ved kjøring på glatt føre)
 • Titrerkurve  + (kurve som viser endring av pH under en titrering)
 • Utskriftskvalitet  + (kvaliteten på en utskrift)
 • Autoritetskontroll  + (kvalitetssikring av bibliografiske poster i en bibliotekkatalog ved hjelp av [[autoritetsregister|autoritetsregister]])
 • Fagfellevurdering  + (kvalitetssikring av forskningsbidrag (fagartikler, bøker) ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publisering)
 • Indirekte klimaindikator  + (kvantifiserbar indikator for klimaendring)
 • Titrering  + (kvantitativ analysemetode for å bestemme konsentrasjonen eller mengden av et stoff i en løsning ved å la den reagere med en standardløsning)
 • Gravimetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av veiing bestemmer massen til en [[Analytt (kjemi) |analytt]])
 • Volumetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av måling av volum bestemmer konsentrasjonen til en analytt)
 • Reproduktive rettigheter  + (kvinners rett til å bestemme over dei reproduktive moglegheitene som ligg i kroppen deira, samt ei rekkje sosiale, økonomiske og juridiske rettar knytte til reproduksjon og til perioden før og etter fødsel)
 • Ladestolpe  + (ladeinstallasjon med en stolpe som er festet i bakken)
 • Ladeboks  + (ladeinstallasjon som består av en boks festet på vegg eller et annet sted)