Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «prosess der man føyer proton til et atom, ion eller molekyl». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bokvalg  + (prosess der bibliotekansatte diskuterer og velger materiell til innkjøp)
 • Viruskontroll  + (prosess der data plassert på en datamaskins datalagre blir undersøkt for mulige virus)
 • Transkripsjon (celle- og molekylærbiologi)  + (prosess der det vert danna ein [[Komplementær RNA-tråd|komplementær RNA-tråd]] til eit stykke DNA-tråd)
 • Dissosiasjon  + (prosess der ei sambinding vert spalta i mindre delar)
 • Polymerisering  + (prosess der ein [[Monomer|monomer]] eller ei blanding av [[Monomer|monomerar]] vert omdanna til ein [[Polymer|polymer]])
 • Kjedeforplantning  + (prosess der eit reaktivt [[Mellomprodukt|mellomprodukt]] kontinuerleg vert regenerert i løpet av ein kjemisk [[Kjedereaksjon|kjedereaksjon]])
 • Spontan reaksjon  + (prosess der eit system frigjer fri energi og går over til ein lågare, meir termodynamisk stabil energistilstand)
 • Gestforsterking  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med sterkere innsnevring enn normalt)
 • Artikulatorisk reduksjon  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres med kortere varighet eller svakere innsnevring enn normalt)
 • Gestforlenging  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] får lengre varighet enn normalt)
 • Gestforsinkelse  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] utføres senere i tid enn normalt)
 • Gestforskyvning  + (prosess der en [[Artikulatorisk gest|artikulatorisk gest]] flyttes i tid)
 • Isomerisering  + (prosess der en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] blir omdannet til en [[Isomer|isomer]])
 • Forestering  + (prosess der en ester blir dannet ved en kombinasjon av en syre og en alkohol)
 • Forsåpning  + (prosess der ester blir spaltet av vann under basiske betingelser for å lage såpe)
 • Faseovergang  + (prosess der et stoff går fra en [[Fase|fase]] til en annen fase på grunn av endring av trykk, temperatur, magnetisk felt, elektrisk felt osv.)
 • Maskering  + (prosess der et stoff skjules ved hjelp av et [[Maskeringsmiddel|maskeringsmiddel]])
 • Absorpsjon  + (prosess der et stoff tas opp av et annet stoff)
 • Kjemisk reaksjon  + (prosess der ett eller flere stoffer ([[utgangsstoff|utgangsstoff/reaktanter]]) reagerer og danner nye stoffer ([[produkt|produkter]]))
 • Katalyse  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir økt ved hjelp av en [[Katalysator|katalysator]])
 • Inhibisjon  + (prosess der hastigheten til en kjemisk reaksjon blir redusert ved hjelp av en [[Inhibitor|inhibitor]])
 • Fulltekstindeksering  + (prosess der indekseringsverktøyet ar tilgang til hele teksten som skal indekseres)
 • Karbonfangst  + (prosess der karbondioksid fra industri eller energirelaterte kilder bli skilt ut)
 • Kunstig seleksjon  + (prosess der man fremmer spesifikke egenska
  prosess der man fremmer spesifikke egenskaper i en organisme ved å utsette den for betingelser hvor de ønskede egenskapene vil være gunstige for organismens overlevelse eller fitness, fulgt av gjentatt avl av de individene som viser de ønskede egenskapene i større grad enn utgangsorganismen
  kapene i større grad enn utgangsorganismen)
 • Nettdugnad  + (prosess der man får nødvendige tjenester, ideer eller innhold ved å hente inn bidrag fra en stor gruppe mennesker, særlig fra nettsamfunn)
 • Protonering  + (prosess der man føyer proton til et atom, ion eller molekyl)
 • Omindeksering  + (prosess der man tar utgangspunkt i en eksisterende søkeinngang for dokumenter for å lage en ny)
 • Internasjonalisering  + (prosess der man tilpasser programvare for bruk i ethvert språk eller kulturelt miljø)
 • Tale-til-tekst  + (prosess der menneskelig tale (lyd) blir analysert maskinelt og gjengitt som tekst (skrift); [[Talegjenkjenning|talegjenkjenning]])
 • Indeksering  + (prosess der målet er å etablere søkeinnganger)
 • Proteinsyntese  + (prosess der nye [[Protein|protein]] vert produsert i ei celle)
 • Oksidasjon  + (prosess der oksidasjonstallet til et atom øker og elektroner avgis eller forskyves)
 • Kjemisk likevekt  + (prosess der overgangen fra reaktanter til produkter skjer med samme hastighet som overgangen fra produkter til reaktanter slik at mengden produkter og reaktanter ikke endres over tid)
 • Diffusjon  + (prosess der partiklar går fra område med høg konsentrasjon til område med låg konsentrasjon)
 • Autokatalyse  + (prosess der produktet fungerer som [[Katalysator|katalysator]])
 • Gestskjuling  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] fra ulike sjikt overlapper hverandre slik at man bare hører lyden fra den ene)
 • Gestsammensmelting  + (prosess der to [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]] i samme [[Artikulatorisk sjikt|artikulatoriske sjikt]] smelter sammen til én gest)
 • Fysisk prosess  + (prosess der vi har det samme stoff før og etter prossen)
 • Kunnskapsforvaltning  + (prosess eller ledelsesdisiplin som fokuserer på å håndtere kunnskapsfunksjoner som [[akkvisisjon|akkvisisjon]], lagring, [[formidling|formidling]], deling, og inkluderer både eksplisitt og taus kunnskap)
 • Oppspinning  + (prosess for å finne likevektstilstanden i [[Klimamodell|klimamodeller]] og [[Jordsystemmodell|jordsystemmodeller]])
 • Karbonlagring  + (prosess for å langtidslagre karbon etter [[Karbonfangst|karbonfangst]] i et reservoar (oppbeveringssted) eller i biomasse slik at den ikke når atmosfæren)
 • Destillasjon  + (prosess for å skille væsker med forskjellig kokepunkt ved fordampning og kondensasjon.)
 • Galvanisering  + (prosess hvor en gjenstand av jern får et belegg av sink.)
 • Bibliografisk kontroll  + (prosess knyttet til kvalitetssikring av bibliografiske beskrivelser)
 • Eksoterm reaksjon  + (prosess som avgir energi til omgivelsene, ∆H° < 0)
 • Samlingsutvikling  + (prosess som beskriver utvikling av bibliotekets samling, hvor analyse av behov, utvelgelse, tilvekst (bestilling og kjøp), tilgjengeliggjøring (klassifikasjon/katalogisering), formidling, kassasjon mm inngår)
 • Krakking  + (prosess som blir brukt til å bryte ned kjemiske sambindingar til enklare molekyl)
 • Blokkdanning  + (prosess som danner [[Blokk|blokker]])
 • Kosmisk nukleosyntese  + (prosess som fant sted i løpet av de første minuttene etter [[Det store smellet|det store smellet]], og som dannet de letteste [[Grunnstoff|grunnstoffene]] gjennom kjernereaksjoner)
 • Baseparing  + (prosess som fører til dannelse av [[Basepar|basepar]])
 • Miljøkartlegging  + (prosess som gjennomføres for å få oversikt over mengde og type farlige stoffer som brukes eller kan oppstå i forbindelse med byggeprosjekter, og effekten av disse på helse og miljø)