Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «skriftlig avtale om salg av en gjenstand». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Sprengning pågår  + (skilttekst som blant annet kan benyttes på underskilt til skilt nr. 110 og 156)
 • Tilvekstskive  + (skiveformet roterende ansamling av støv og [[Gass|gass]] som dannes rundt et himmellegeme når dette trekker til seg materie fra sine omgivelser)
 • Skademeldingsskjema  + (skjema for innsending av opplysninger om trafikkuhell med materielle skader, til bruk for forsikringsselskapet)
 • Melding om eierskifte  + (skjema for omregistrering av kjøretøy på ny eier, som leveres ved oppmøte på trafikkstasjon eller ved innsending)
 • Matrise  + (skjema for systematisk framstilling av informasjon)
 • Tapsmelding  + (skjema som sendes Statens vegvesen for å få tilsendt ny kopi av vognkort)
 • Oppbygningsprinsippet  + (skjema som viser hvordan atomenes elektronkonfigurasjon bygges opp ved at elektronene plasseres etter tur i den tilgjengelige orbitalen med laveste energi)
 • Egenerklæring om helse  + (skjema(del) med spørsmål om egen helse som utfylles/besvares ifbm søknad om førerkort)
 • Utdypingssted  + (skjematisk element i ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] som vert spesifisert av ein annan [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Havets transportband  + (skjematisk modell av [[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] som en lukket sirkulasjon)
 • Rutetabell  + (skjematisk oversikt over kollektivruter)
 • Flytende krystallskjerm  + (skjerm der bildeflaten består av flytende krystaller mellom to glassplater)
 • Elektronisk papir  + (skjermteknologi som er utforma for å likne trykksverte på papir)
 • Ungdomslitteratur  + (skjønnlitteratur skrevet for målgruppen ungdom)
 • Trafikkskole  + (skole som tilbyr opplæring for kandidater som ønsker å ta førerprøve)
 • Sperreområde  + (skravert felt avgrenset av heltrukne sperrelinjer som ikke skal kjøres over)
 • Snøskred  + (skred bestående av snømasser som beveger seg raskt nedover en fjellside)
 • Fangmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe et skred)
 • Skredmur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Ledemur  + (skredsikringstiltak i form av en mur som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Ledevoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å lede skred bort fra det som ligger utsatt, for eksempel et hus, en kraftmast eller lignende)
 • Skredvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe eller avlede et skred)
 • Fangvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe et skred)
 • Periodikum  + (skrift som kommer ut minst to ganger i året og som ofte behandler mer enn et enkelt emne)
 • Avhandling  + (skriftlig arbeid som behandler et emne vitenskapelig)
 • Utskrift av registrerte opplysninger  + (skriftlig bekrefte på opplysningene som er registrerte på deg i [[Folkeregisteret]])
 • Kvittering  + (skriftlig erklæring om at noe er mottatt)
 • Bostedsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der)
 • Fødselsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre)
 • Arbeidstillatelse  + (skriftlig godkjennelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge)
 • Anbudsinnbydelse  + (skriftlig oppfordring/invitasjon til en bestemt eller ubestemt krets av potensielle tilbydere å gi [[anbud]] på en spesifisert vare eller tjeneste)
 • Anbud  + (skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling)
 • ADR transportuhellskort  + (skriftlige instruksjoner som oppbevares lett tilgjengelig i førerhytten som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport av farlig gods)
 • Styrt utskrift  + (skrivarfunksjon der utskriftsjobben til ein brukar blir værande på skrivaren til brukaren frigir den med kode, kort e.l)
 • Stilledisk  + (skrivbart, ikkeflyktig minne med funksjonalitet som en harddisk)
 • Utstede  + (skrive ut på juridisk korrekt vis)
 • Fargeskriver  + (skriver som kan skrive ut tekst og/eller bilder i farger)
 • Laserskriver  + (skriver tegn og bilder på papir ved hjelp av laserstråler og elektromagnetisme)
 • Programmering  + (skriving eller endring av programkode for et dataprogram i et bestemt programmeringsspråk)
 • Påkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk til en hovedveg)
 • Avkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk fra en hovedveg)
 • Vannbasert filmdannende skum  + (skum som danner en tynn film over brennende væsker for å hindre flyktige materialer fra å spre seg og brenne)
 • Bremseslange  + (slange som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene og fører den i retur etter bremsing)
 • Hvit dvergstjerne  + (sluttstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv der stjernen ikke lenger produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon, og hvor kun den lille, tette kjernen til den opprinnelige stjernen gjenstår)
 • Sjåførkort  + (smartkort som brukes i digital [[fartsskriver]] for å registrere kjøretid og pause- eller hviletid m.m.)
 • Fartsskriverkort  + (smartkort som brukes i fartsskriveren for registrering av sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren, for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren)
 • Ikon  + (små bilder som representerer objekter i et grafisk brukergrensesnitt)
 • Tåke  + (små svevende vanndråper (eventuelt iskrystaller eller skydråper) som gjør at sikten i horisontal retning ved bakken reduseres til under 1 km)
 • Pamflett  + (småtrykk, småskrift eller hefte som er mindre enn 49 sider)
 • Interstellar  + (som befinner seg eller foregår i [[Verdensrom|verdensrommet]] mellom [[Stjerne|stjernene]] innad i en [[Galakse|galakse]])