Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «smal stråle av materie». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Fangvoll  + (skredsikringstiltak i form av en voll som brukes for å stoppe et skred)
 • Periodikum  + (skrift som kommer ut minst to ganger i året og som ofte behandler mer enn et enkelt emne)
 • Avhandling  + (skriftlig arbeid som behandler et emne vitenskapelig)
 • Salgskontrakt  + (skriftlig avtale om salg av en gjenstand)
 • Utskrift av registrerte opplysninger  + (skriftlig bekrefte på opplysningene som er registrerte på deg i [[Folkeregisteret]])
 • Kvittering  + (skriftlig erklæring om at noe er mottatt)
 • Bostedsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der)
 • Fødselsattest  + (skriftlig erklæring som inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre)
 • Arbeidstillatelse  + (skriftlig godkjennelse som utlendinger må ha for å kunne arbeide i Norge)
 • Anbudsinnbydelse  + (skriftlig oppfordring/invitasjon til en bestemt eller ubestemt krets av potensielle tilbydere å gi [[anbud]] på en spesifisert vare eller tjeneste)
 • Anbud  + (skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling)
 • ADR transportuhellskort  + (skriftlige instruksjoner som oppbevares lett tilgjengelig i førerhytten som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport av farlig gods)
 • Styrt utskrift  + (skrivarfunksjon der utskriftsjobben til ein brukar blir værande på skrivaren til brukaren frigir den med kode, kort e.l)
 • Stilledisk  + (skrivbart, ikkeflyktig minne med funksjonalitet som en harddisk)
 • Utstede  + (skrive ut på juridisk korrekt vis)
 • Fargeskriver  + (skriver som kan skrive ut tekst og/eller bilder i farger)
 • Laserskriver  + (skriver tegn og bilder på papir ved hjelp av laserstråler og elektromagnetisme)
 • Programmering  + (skriving eller endring av programkode for et dataprogram i et bestemt programmeringsspråk)
 • Påkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk til en hovedveg)
 • Avkjøringsrampe  + (skrånende forbindelsesveg mellom kryssende veger i toplankryss, for trafikk fra en hovedveg)
 • Vannbasert filmdannende skum  + (skum som danner en tynn film over brennende væsker for å hindre flyktige materialer fra å spre seg og brenne)
 • Protuberanse  + (sky av relativt tett og kald [[gass|gass]] i [[korona|koronaen]] som opprettholdes av magnetfelter)
 • Koma  + (sky av støv og [[Gass|gass]] som omgir kjernen til en [[Komet|komet]] når kometen er tilstrekkelig nærme sola)
 • Bremseslange  + (slange som overfører trykket i bremsevæsken ut til hjulene og fører den i retur etter bremsing)
 • Hvit dvergstjerne  + (sluttstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv der stjernen ikke lenger produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon, og hvor kun den lille, tette kjernen til den opprinnelige stjernen gjenstår)
 • Overgangssone  + (smalt område i solas atmosfære mellom [[kromosfære|kromosfæren]] og [[korona|koronaen]] hvor temperaturen øker dramatisk fra rundt 30 000 til 1 million kelvin)
 • Sjåførkort  + (smartkort som brukes i digital [[fartsskriver]] for å registrere kjøretid og pause- eller hviletid m.m.)
 • Fartsskriverkort  + (smartkort som brukes i fartsskriveren for registrering av sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren, for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren)
 • Ikon  + (små bilder som representerer objekter i et grafisk brukergrensesnitt)
 • Tåke  + (små svevende vanndråper (eventuelt iskrystaller eller skydråper) som gjør at sikten i horisontal retning ved bakken reduseres til under 1 km)
 • Pamflett  + (småtrykk, småskrift eller hefte som er mindre enn 49 sider)
 • Solsystemet  + (sola og alle [[Himmellegeme|himmellegemene]] og alt det [[Interplanetarisk stoff|interplanetariske stoffet]] som går i bane rundt sola)
 • Interstellar  + (som befinner seg eller foregår i [[Verdensrom|verdensrommet]] mellom [[Stjerne|stjernene]] innad i en [[Galakse|galakse]])
 • Interplanetarisk  + (som befinner seg eller foregår mellom [[Planet|planeter]] innad i et [[Planetsystem|planetsystem]])
 • Intergalaktisk  + (som befinner seg eller foregår mellom [[Galakse|galakser]])
 • Ekstrasolar  + (som befinner seg eller foregår utenfor [[Solsystemet|solsystemet]])
 • Brukervennlig  + (som er lett å bruke og forstå)
 • Akiral  + (som er overleggbar på sin speilform)
 • Vannfri  + (som er utan vatn)
 • Viral  + (som er veldig populær og som spreier seg raskt, særleg på [[Internett|Internett]])
 • Unipolar  + (som gjeld anten uttrykkssida eller innhaldssida)
 • Bipolar  + (som gjeld både uttrykkssida og innhaldssida)
 • Aksial  + (som gjelder eller har å gjøre med en akse)
 • Førindustriell  + (som gjelder tiden før den industrielle revolusjonen omkring 1750)
 • Elektronegativ  + (som har en tendens til å trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Skeiv  + (som har perspektiv og praksis som utfordrar, problematiserer og overskrid normer for kjønn og seksualitet generelt, [[Heteronormativitet|heteronormativitet]] spesielt)
 • Bisyklisk  + (som har ringer som er knyttet sammen side mot side)
 • Kiral  + (som ikke er overleggbar på sin speilform)
 • Lipofob  + (som ikke løses i eller tiltrekkes av upolare forbindelser)
 • Hydrofob  + (som ikke løses i eller tiltrekkes av vann)