Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «spalting av en kjemisk binding med vann». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Akiral  + (som er overleggbar på sin speilform)
 • Vannfri  + (som er utan vatn)
 • Viral  + (som er veldig populær og som spreier seg raskt, særleg på [[Internett|Internett]])
 • Unipolar  + (som gjeld anten uttrykkssida eller innhaldssida)
 • Bipolar  + (som gjeld både uttrykkssida og innhaldssida)
 • Aksial  + (som gjelder eller har å gjøre med en akse)
 • Førindustriell  + (som gjelder tiden før den industrielle revolusjonen omkring 1750)
 • Elektronegativ  + (som har en tendens til å trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Skeiv  + (som har perspektiv og praksis som utfordrar, problematiserer og overskrid normer for kjønn og seksualitet generelt, [[Heteronormativitet|heteronormativitet]] spesielt)
 • Bisyklisk  + (som har ringer som er knyttet sammen side mot side)
 • Kiral  + (som ikke er overleggbar på sin speilform)
 • Lipofob  + (som ikke løses i eller tiltrekkes av upolare forbindelser)
 • Hydrofob  + (som ikke løses i eller tiltrekkes av vann)
 • Adiabatisk  + (som ikke utveksler varme med omgivelsene)
 • Giftig  + (som inneholder stoff som kan skade eller drepe levende organismer)
 • Smittefarlig  + (som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer)
 • Lipofil  + (som lett løses i eller tiltrekkes av upolare forbindelser, som fett og olje)
 • Hydrofil  + (som lett løses i eller tiltrekkes av vann)
 • Hygroskopisk  + (som tiltrekkjer seg fukt frå atmosfæren)
 • Frostsikker  + (som tåler temperaturer under frysepunktet)
 • Diabatisk  + (som utveksler varme med omgivelsene)
 • Likevektslinje  + (sone på isbre der tilføring av masse er lik avsmeltingen)
 • Asfalt  + (sort, seig masse som enten forekommer i naturlig form eller fremstilles av råolje)
 • Sexisme  + (sosiale institusjoner, ordninger og praksiser som uttrykker en systematisk hierarkisering av kjønn og seksualitet, særlig på måter som tar kvinners underlegenhet for gitt)
 • Patriarkat  + (sosialt system der sosiale, politiske og økonomiske institusjonar fremjar maskulin dominans)
 • Hydrolyse  + (spalting av en kjemisk binding med vann)
 • Bakspeil  + (speil som gjør det mulig for fører å se trafikken bak seg)
 • Databriller  + (spesialbriller beregnet på og tilpasset brukere av datamaskiner)
 • Datahanske  + (spesialhanske for å kontrollere bevegelser i en kunstig virkelighet)
 • Avskjæringsledd  + (spesialkonstruert ledd ved fundamentet eller en svekket konstruksjon nederst på stolpe eller mast som knekker eller bøyes ved påkjørsel)
 • Datamaskinassistert konstruksjon  + (spesiallaget programvare som brukes til å lage modeller av hus, biler, fly, kjøkkenutstyr osv.)
 • Brannbil  + (spesialutstyrt bil for brannslokking)
 • Tåkelys  + (spesielle lykter som monteres lavt og har stor sidespredning)
 • Antistoff  + (spesielt [[Protein|protein]] som dannes av immunceller når [[Antigen|antigener]] kommer inn i en organisme, og som er i stand til å binde [[Antigen|antigenet]])
 • Kjernelegeme  + (spesielt område i [[Cellekjerne|cellekjernen]] hvor det lages ribosomalt RNA, og subenhetene i ribosomene settes sammen)
 • Tekstformatering  + (spesifisering av utseendet en tekst skal ha)
 • Modellspredning  + (spredning av resultater blant ulike [[Klimamodell|klimamodeller]] og [[Jordsystemmodell|jordsystemmodeller]] i de samme [[Likevektseksperiment| likevektseksperimentene]] og [[Tidsutviklingseksperiment|tidsutviklingseksperimentene]])
 • Delokalisering  + (spredning av valenselektroner over to eller flere bindinger i en kjemisk forbindelse)
 • Diaspor  + (spredningsenhet som løsner fra morplanten)
 • Tegnspråk  + (språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning, og oppfattes gjennom synet)
 • HTML  + (språk som beskriver dokumenter for presentasjon på internett på en slik måte at de kan leses med en nettleser)
 • Obligatorifisering  + (språkendring der ein struktur vert ein gradvis meir fast del av ein konstruksjon)
 • Univerbering  + (språkendring der fleire ord vert til eitt)
 • Sammenvoksing  + (språkendring der syntagmatiske einingar i ein konstruksjon vert tettare knytte til kvarandre)
 • Semantisk bleking  + (språkendring der uttrykk får meir skjematisk innhald)
 • Forvitring  + (språkendring som inneber fonologisk reduksjon eller bortfall)
 • Fiksering  + (språkendringder rekkjefølgja av element vert fastare)
 • Paradigmatisering  + (språkendringer der ein struktur vert ein del av eit [[Paradigme|paradigme]])
 • Metonymisk uttrykk  + (språkleg realisering av [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]])
 • Metaforisk uttrykk  + (språkleg realisering av ein [[Begrepsmetafor|omgrepsmetafor]])
 • Rombygger  + (språkleg uttrykk som aktiverer eit [[Mentalt rom|mentalt rom]])