Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «standard som alle eller mange i en bransje forsøker å tilpasse seg». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Diaspor  + (spredningsenhet som løsner fra morplanten)
 • Tegnspråk  + (språk som artikuleres ved hjelp av håndgester, mimikk og kroppsholdning, og oppfattes gjennom synet)
 • HTML  + (språk som beskriver dokumenter for presentasjon på internett på en slik måte at de kan leses med en nettleser)
 • Obligatorifisering  + (språkendring der ein struktur vert ein gradvis meir fast del av ein konstruksjon)
 • Univerbering  + (språkendring der fleire ord vert til eitt)
 • Sammenvoksing  + (språkendring der syntagmatiske einingar i ein konstruksjon vert tettare knytte til kvarandre)
 • Semantisk bleking  + (språkendring der uttrykk får meir skjematisk innhald)
 • Forvitring  + (språkendring som inneber fonologisk reduksjon eller bortfall)
 • Fiksering  + (språkendringder rekkjefølgja av element vert fastare)
 • Paradigmatisering  + (språkendringer der ein struktur vert ein del av eit [[Paradigme|paradigme]])
 • Metonymisk uttrykk  + (språkleg realisering av [[Begrepsmetonymi|omgrepsmetonymi]])
 • Metaforisk uttrykk  + (språkleg realisering av ein [[Begrepsmetafor|omgrepsmetafor]])
 • Rombygger  + (språkleg uttrykk som aktiverer eit [[Mentalt rom|mentalt rom]])
 • Konstruksjon  + (språklig mønster som utgjør en enhet fordi det er frekvent eller har uforutsigelig form eller betydning)
 • Uttrykk  + (språklig ytring eller struktur som har betydning og fonologi, og som svarer til et enkelt eller komplekst [[Tegn|tegn]])
 • Diakinese  + (stadium i [[Meiose|meiose]] hvor [[Kjernelegeme|kjernelegemet]] (nukleol) og [[Kjernemembran|kjernemembranen]] oppløses)
 • Metafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der [[Kromosom|kromosom]] blir ordna symmetrisk midt i ei [[celle|celle]])
 • Anafase  + (stadium i [[Mitose|mitose]] der dei to kromatidene i eit [[Kromosom|kromosom]] skil lag)
 • Ikke på plass  + (standard betegnelse for materiale som ikke er på plass på hylla)
 • Sikker elektronisk betalingsformidling  + (standard for elektronisk betalingsformidling)
 • Firewire  + (standard for høyhastighets dataoverføring)
 • GPRS  + (standard for trådløs dataoverføring med mobiltelefon over GSM-nettet)
 • Bluetooth  + (standard for trådløs dataoverføring over kortere avstander)
 • URL  + (standard for å angi adressen til en fil på internett)
 • Telnet  + (standard internettprotokoll for ekstern pålogging og terminalemulering)
 • Industristandard  + (standard som alle eller mange i en bransje forsøker å tilpasse seg)
 • Utstyrsstandard  + (standarden på en bestemt type utstyr)
 • ANSI  + (standardiseringsorgan med hovedkvarter i USA)
 • STP  + (standardiserte betingelser for temperatur og trykk)
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (standardkontakt for lading av ladbar bil)
 • Girstang  + (stang til å gire med)
 • Bakkestart  + (start av motorkjøretøy i motbakke)
 • Kaldstart  + (start eller omstart av datamaskinen ved å skru strømtilførselen av og på)
 • Glykolyse  + (starten på nedbrytningen av glukose i kroppen (skjer uten at oksygen blir brukt))
 • Skrivebord  + (startskjermen på en PC)
 • Kollektivknutepunkt  + (stasjon eller stoppested der de reisende har mulighet for overgang mellom ulike kollektive transportmidler)
 • Kontrollstasjon  + (stasjon som setter Statens vegvesen i stand til å kontrollere tungtrafikken som passerer, med tanke på bremseprøver, vekt, lastsikring osv.)
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring  + (statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor)
 • Zipfs lov  + (statistisk fordeling med tydelig skjevhet hvor noen få størrelser er svært hyppige, mens det finnes mange størrelser med lav hyppighet)
 • Skatteetaten  + (statlig bedrift som er underlagt Finansdepartementet, og som har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte)
 • Brønnøysundregistrene  + (statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger)
 • Miljødirektoratet  + (statlig forvaltningsorgan med hovedoppgavene bevaring av naturen, redusert forurensning og utvikling av norsk miljøpolitikk)
 • Brøytestikk  + (stav av tre eller plast plassert for å markere vegkanten for snøbrøyting)
 • Nødstasjon  + (sted der det er plassert brannslokkere, nødtelefon og ev. annet nødutstyr)
 • Sprengningsområde  + (sted der det utføres kontrollerte eksplosjoner i forbindelse med anleggsarbeid)
 • Avkjøring  + (sted der en kan kjøre av fra en (hoved)veg)
 • Jernbaneundergang  + (sted der jernbanelinje føres på bru over veg)
 • Drosjeholdeplass  + (sted der ledige drosjer stanser og kan leies)
 • Vegkryss  + (sted der to eller flere veger krysser hverandre)
 • Kontrollplass  + (sted eller område benyttet til inspeksjon av kjøretøy)
 • Planovergang  + (sted hvor en jernbane eller sporvei krysser en offentlig eller privat vei i plan)