Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «tal på protonar i atomkjernen i eit grunnstoff­atom». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bibliografi  + (systematisk fortegnelse over dokumenter ordnet etter bestemte prinsipper)
 • Referanseintervju  + (systematisk intervju der bibliotekaren prøver å avdekke brukerens informasjonsbehov)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse  + (systematisk kartlegging av risiko og sårbarhet (som legges til grunn for både forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser))
 • Paradigme  + (systematisk ordning av dei [[Morfosyntaktisk ord|morfosyntaktiske orda]] til eit [[Leksem|leksem]])
 • Klassifikasjonsskjema  + (systematisk organisering av emner, begrep eller gjenstander etter et system som også angir relasjoner)
 • Bibliobibliografi  + (systematisk oversikt over bibliografier [[bibliografi|bibliografi]])
 • Personregister  + (systematisk samling av [[Personopplysning|personopplysninger]])
 • Internkontroll (Statens vegvesen)  + (systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter)
 • Hylleoppstilling  + (systemet et bibliotek bruker for plassering av materialet i samlingen)
 • Heftelse  + (særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren))
 • Konsekvensutredning*  + (særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av en plan eller et tiltak)
 • Emnesøk  + (søk etter [[Dokument_(bibliotekfag)|dokument]] som kan belyse et emne)
 • Entitetssøk  + (søk etter et bestemt [[Dokument|dokument]] eller en bestemt entitet, som man forutsetter at eksisterer)
 • Datasøk  + (søk for å finne bestemte data i en datamengde)
 • Fritekstsøk  + (søkemetode for søking etter stikkord i en mengde tekst)
 • Gressing  + (søking etter informasjon uten å vite akkurat hvilket dokument man leter etter, og uten å følge en på forhånd bestemt søkestrategi)
 • Nettsøking  + (søking etter innhold på internett)
 • Litteratursøk  + (søking etter litteratur, dokumenter eller bibliografiske referanser ved hjelp av søkeprogrammer)
 • Forsøkstakst  + (takst som holdes før det i henhold til lov eller særskilt tillatelse er anledning til å gjennomføre ekspropriasjon)
 • Nøytrontall  + (tal på [[nøytron|nøytron]] i kjernen.)
 • Haptisitet  + (tal på atom i ein [[Ligand|ligand]] som er direkte koordinerte til metallet)
 • Koordinasjonstall  + (tal på bindande naboatom rundt eit visst atom i ei kjemisk sambinding)
 • Dentisitet  + (tal på donorgrupper i ein enkelt [[Ligand|ligand]] som bind eit [[Sentralatom|sentralatom]] i eit koordinasjonskompleks)
 • Bindingsorden  + (tal på kjemiske bindingar mellom to atom i eit molekyl)
 • Avogadrokonstanten  + (tal på partiklar i eit mol: 6,022 · 10<sup>23</sup> mol<sup>–1</sup>)
 • Atomnummer  + (tal på protonar i atomkjernen i eit grunnstoff­atom)
 • Talesituasjon  + (talehandlingen, deltakerne og de umiddelbare omstendighetene)
 • Lokalisator  + (tall i et kjemisk navn som lokaliserer posisjon til [[Funksjonell gruppe|funksjonelle grupper]] og [[Substituent|substituenter]] i et molekyl)
 • Indeks (kjemi)  + (tall som viser antall atomer av en type i en formel)
 • Belastningskode  + (tallkode som forteller hvilken vektbelastning dekket er konstruert for)
 • ISBN  + (tallkombinasjon som identifiserer enhver bokutgivelse, inkl. elektroniske dokumenter, undervisningsfilmer og programvare til undervisningsformål)
 • Binært tallsystem  + (tallsystem bestående av to tall: 0 og 1)
 • Hexadesimalt tallsystem  + (tallsystem som bruker seksten unike tall)
 • Begrepsdanning  + (tankeprosess som formar eit [[Begrep|omgrep]])
 • Svinn  + (tapt materiale)
 • Control-alt-delete  + (tastekombinasjon for omstart av datamaskiner)
 • Bokstavtaster  + (taster på et tastatur som sender signaler til en datamaskin om at tegnene som skrives inn, er bokstaver)
 • Funksjonstaster  + (taster som brukes til å utføre en eller flere kommandoer)
 • Hurtigtast  + (tastetrykk eller kombinasjon av tastetrykk som gjør at et program utfører en eller flere oppgaver)
 • Smarttavle  + (tavle som kan koplast til ein datamaskin, og som fungerer som ein stor [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Jokertegn  + (tegn som står i stedet for et hvilket som helst annet tegn)
 • Arbeidstegning  + (tegning med mål og opplysninger til å arbeide etter)
 • Punktskrift  + (tegnsett konstruert for å leses med fingertuppene)
 • Emneknagg  + (teiknet # etterfølgt av eitt eller fleire ord)
 • Strekformel  + (teikning av eit organisk molekyl der hjørna og endane som er C-atom med tilhøyrande H-atom, ikkje er teikna)
 • Filkomprimering  + (teknikk for å redusere størrelsen på en eller flere filer)
 • Genteknologi  + (teknikk som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus)
 • Teknisk sikkerhetsbarriere  + (teknisk løsning som brukes for tilgangs- og kommunikasjonskontroll mellom virksomhetens informasjonssystem og [[Eksternt nettverk|eksterne nettverk]], eller mellom [[Intern sone|interne nettverkssoner]])
 • Audiovisuelt utstyr  + (tekniske hjelpemidler som f.eks billedfremvisere (overheadprojektorer, billedbåndprojektorer), filmfremvisere, videospillere, dessuten utstyr for opptak og avspilling av lyd og lignende)
 • Radiofrekvensidentifikasjon  + (teknologi for automatisk identifisering ved hjelp av radiobølger)
 • Pushteknologi  + (teknologi for distribusjon av data og program der dei blir leverte automatisk til datautstyret til brukaren i sanntid eller med gitte tidsintervall)