Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «teknologi som i bruk medfører lite eller ingen utslipp av klimagasser». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Begrepsdanning  + (tankeprosess som formar eit [[Begrep|omgrep]])
 • Svinn  + (tapt materiale)
 • Control-alt-delete  + (tastekombinasjon for omstart av datamaskiner)
 • Bokstavtaster  + (taster på et tastatur som sender signaler til en datamaskin om at tegnene som skrives inn, er bokstaver)
 • Funksjonstaster  + (taster som brukes til å utføre en eller flere kommandoer)
 • Hurtigtast  + (tastetrykk eller kombinasjon av tastetrykk som gjør at et program utfører en eller flere oppgaver)
 • Slepetau  + (tau til å trekke et annet kjøretøy etter en motorvogn)
 • Smarttavle  + (tavle som kan koplast til ein datamaskin, og som fungerer som ein stor [[Trykkskjerm|trykkskjerm]])
 • Jokertegn  + (tegn som står i stedet for et hvilket som helst annet tegn)
 • Arbeidstegning  + (tegning med mål og opplysninger til å arbeide etter)
 • Punktskrift  + (tegnsett konstruert for å leses med fingertuppene)
 • Emneknagg  + (teiknet # etterfølgt av eitt eller fleire ord)
 • Strekformel  + (teikning av eit organisk molekyl der hjørna og endane som er C-atom med tilhøyrande H-atom, ikkje er teikna)
 • Filkomprimering  + (teknikk for å redusere størrelsen på en eller flere filer)
 • Apertursyntese  + (teknikk for å sette sammen et bilde med høy oppløsning ved å kombinere observasjoner fra flere [[Teleskop|teleskoper]])
 • Genteknologi  + (teknikk som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus)
 • Teknisk sikkerhetsbarriere  + (teknisk løsning som brukes for tilgangs- og kommunikasjonskontroll mellom virksomhetens informasjonssystem og [[Eksternt nettverk|eksterne nettverk]], eller mellom [[Intern sone|interne nettverkssoner]])
 • Audiovisuelt utstyr  + (tekniske hjelpemidler som f.eks billedfremvisere (overheadprojektorer, billedbåndprojektorer), filmfremvisere, videospillere, dessuten utstyr for opptak og avspilling av lyd og lignende)
 • Radiofrekvensidentifikasjon  + (teknologi for automatisk identifisering ved hjelp av radiobølger)
 • Pushteknologi  + (teknologi for distribusjon av data og program der dei blir leverte automatisk til datautstyret til brukaren i sanntid eller med gitte tidsintervall)
 • Pullteknologi  + (teknologi for distribusjon av data og program der brukaren sjølv må ta initiativ til levering til eige datautstyr)
 • Automatisk målesystem  + (teknologi for måling av straumforbruk)
 • Bildetelefoni  + (teknologi for å kommunisere med en eller flere personer i sanntid med video og lyd)
 • Nullutslippsteknologi  + (teknologi som bidrar til utvikling av transport som ikke medfører utslipp av klimagasser)
 • Digitalt blekk  + (teknologi som digitalt avbilder håndskrift i dens naturlige form på en [[LCD-skjerm|LCD-skjerm]])
 • Personvernfremmende teknologi  + (teknologi som muliggjør [[Innebygd personvern|innebygd personvern]])
 • Samvirkende ITS  + (teknologier og applikasjoner som utnytter
  teknologier og applikasjoner som utnytter effektiv datautveksling mellom enheter, aktører og infrastruktur i transportsystemet slik at man kan forbedre mobilitet, sikkerhet, fremkommelighet og brukertilfredshet gjennom sanntids datautveksling og informasjonsdeling basert på trådløs kommunikasjon og smart teknologi i kjøretøy og mobile terminaler
  teknologi i kjøretøy og mobile terminaler)
 • Lydbok  + (tekst fra en bok som er lest inn på et lydbærende medium)
 • Litteraturanmeldelse  + (tekst som gir en vurdering av et kunstverk, et teaterstykke, et album eller litterære tekster)
 • Hypertekst  + (tekst som inneholder en eller flere [[Hyperlenke|hyperlenker]] til andre tekster eller del av tekst)
 • Preprint  + (tekst til foredrag eller artikel, eventuelt kun et [[Referat|referat]], som trykkes før foredraget holdes på en konferanse eller artikkelen trykkes i et tidsskrift)
 • Mobiltelefon  + (telefon som kan sende og motta telesignaler uten å være knyttet til en fast telefonlinje)
 • Nødanrop  + (telefonanrop til [[nødsentral]])
 • Nødsentral  + (telefonmottak av [[nødanrop]] (politi, brann, helse))
 • Glassomvandlingstemperatur  + (temperatur der ein [[Polymer|polymer]] ved sakte nedkjøling går over i ein glasaktig tilstand)
 • Havoverflatetemperatur  + (temperatur i de øverste par meterne av havet)
 • Bakketemperatur  + (temperatur i luften 1,5 meter over bakken over landområder)
 • Normalkokepunkt  + (temperaturen der [[damptrykk|damptrykket]] av en væske er lik 1 [[atmosfæretrykk|atm]])
 • Frysepunkt  + (temperaturen der en væske går over til fast stoff)
 • Kokepunkt  + (temperaturen der en væskes [[damptrykk|damptrykk]] er lik det ytre trykket (f.eks. lufttrykk))
 • Smeltepunkt  + (temperaturen der et fast stoff går over til væske)
 • Vertikal temperaturgradient  + (temperaturendring med høgda)
 • Kosmisk varmedød  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor all materie etter hvert vil oppnå termodynamisk likevekt og ikke lenger kan sørge for videre aktivitet dersom universet fortsetter å ekspandere for alltid)
 • Kosmisk kollaps  + (tenkt skjebne for [[Universet|universet]] hvor universet vil kollapse til en [[Singularitet|singularitet]] dersom det med tiden slutter å ekspandere)
 • Bruksbasert tilnærming  + (teoretisk og metodisk tilnærming som legger til grunn at språklig organisering er basert på erfaring med språkbruk)
 • Ormehull  + (teoretisk tunnellignende struktur som kobler sammen to punkter i [[Tidrom|tidrommet]])
 • Standpunktteori  + (teori om at en underordnet samfunnsposisjon gir opphav til et mer fullstendig verdensbilde enn en dominant posisjon, begrunnet med ideen om et dobbelt blikk: en evne til å se verden både nedenfra og ovenfra)
 • Kinetisk gassteori  + (teori som forklarer egenskaper som trykk, temperatur og volum til en gass ut fra gasspartiklenes hastighets- og energifordeling)
 • Knuteterm  + (term som angir et hierarkisk nivå i en tesaurus uten å være et emneord)
 • Materialbetegnelse  + (term som angir hvilken type materiale et dokument tilhører)