Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «trekke inn, suge opp stoff eller energi». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 25 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Transitteringsdokument  + (tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist)
 • Genforråd  + (total mengde forskjellige [[Allel|alleler]] i en art eller populasjon)
 • Klimafotavtrykk  + (total mengde klimagasser direkte eller indirekte sluppet ut på grunn av menneskelige aktiviteter, vanligvis uttrykt som tonn CO2 ekvivalenter)
 • Interaktivitet  + (toveis utveksling av informasjon mellom en bruker og et informasjonsbehandlingssystem)
 • Astrologi  + (tradisjon som bygger på en forestilling om at menneskers liv og hendelser på jorden kan påvirkes og spås av hvor sola, månen og [[Planet|planetene]] står i forhold til [[Stjerne|stjernene]] på himmelen)
 • Anleggstrafikk  + (trafikk generert av kjøretøy som frakter materiale og utstyr til og fra byggeområder)
 • Trafikalt grunnkurs  + (trafikkopplæringens første trinn, som må gjennomføres før en kan begynne å øvelseskjøre)
 • Møtesituasjon  + (trafikksituasjon der kjøretøy eller trafikanter passerer hverandre i motsatte retninger uten at det finnes et fysisk skille mellom trafikkretningene)
 • Trafikkontroll  + (trafikksjekk av førerkort og vognkort, bruk av bilbelte, kontroll av lys m.m. langs veg i regi av Statens vegvesen)
 • Innkjøring forbudt  + (trafikkskilt 302 som angir forbud mot å kjøre forbi skiltet)
 • Forbudt for motorvogn  + (trafikkskilt 306.1)
 • Påbudsskilt  + (trafikkskilt som angir obligatorisk handling)
 • Dødsulykke  + (trafikkulykke som resulterer i at en person dør innen 30 dager etter ulykken)
 • Fluks av latent varme  + (transport av energi som er bundet opp i fuktig luft)
 • Kabotasje  + (transport av personer og gods innenlands i en annen stat enn der transportmiddelet hører hjemme)
 • Fluks av følbar varme  + (transport av potensiell energi i form av termal energi eller varme)
 • Ferjeforbindelse  + (transportetappe til sjøs, som regel over et sund, en fjord eller et havområde, som til vanlig lar seg krysse med [[ferje]])
 • Samlast  + (transportform der ulike vareforsendelser lastes inn i samme container eller kjøretøy)
 • Ambulanse  + (transportmiddel for syke, skadede el. omkomne)
 • Kollektivtransport  + (transportsystem der de reisende ikke benytter egne transportmidler, men transportmidler som står til disposisjon for allmennheten)
 • Forskjøvet konformasjon  + (tredimensjonal anordning av atomer rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor bindingene på et karbonatom deler bindingsvinklene på det andre karbonatomet, sett fra enden)
 • Konfigurasjon (kjemi)  + (tredimensjonal anordning av atomer som er bundet til et [[Kiral|kiralt]] senter)
 • Elektronisk konfigurasjon  + (tredimensjonal anordning av elektroner rundt kjernen av et atom)
 • Eklipsert konformasjon  + (tredimensjonal anordning rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor bindingene til [[Substituent|substituentene]] på et karbonatom er parallelle til bindingene til substituentene på nabokarbonatomet, som vist til en [[Newman-projeksjon|Newman-projeksjon]])
 • Fareskilt  + (trekantet trafikkskilt med spissen opp som varsler fare)
 (trekke inn, suge opp stoff eller energi)
 • Absorbere  + (trekke inn, suge opp stoff eller energi.)
 • Mengdetrening  + (trening på noe man har innlært, for å komme opp på et automatisert ferdighetsnivå)
 • Fiber  + (trevl, tråd.)
 • Behovstrykk  + (trykke eller skrive ut digitale bøker ved behov)
 • Damptrykk  + (trykket av ein gass eller damp over same væske eller faste stoff)
 • Kromosom  + (trådaktig struktur i [[Cellekjerne|cellekjernen]] som består av tettpakket DNA og protein)
 • Infrarød dataoverføring  + (trådløs dataoverføring mellom bærbare enheter)
 • Rørbru  + (tunnel som flyter under overflaten)
 • Undersjøisk tunnel  + (tunnel som går under havet, ei elv eller en innsjø)
 • Digital humaniora  + (tverrfaglig forskningsretning som beskriver, analyserer og visualiserer data ved hjelp av digitale verktøy innenfor de tradisjonelle humanistiske fagene)
 • Ekspropriasjon  + (tvungen avståelse av eiendomsrett)
 • Protoplanetarisk skive  + (tykk skive av støv og [[Gass|gass]] rundt en ung [[Stjerne|stjerne]], hvor [[Planet|planeter]] dannes)
 • Vekt  + (tyngde, som kan måles i [[egenvekt]] eller totalvekt ([[aktuell totalvekt]] eller [[tillatt totalvekt]]))
 • Plasmaskjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] der biletelementa er samansette av gassfylte celler belagde med raudt, grønt eller blått)
 • OLED-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som bruker [[Organisk lysdiode|organiske lysdiodar]] som teknologi)
 • LCD-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysrøyr)
 • LED-skjerm  + (tynn [[Dataskjerm|skjerm]] som er samansett av eit panel med flytande krystallar som vert lyste opp av lysdiodar)
 • Nukleofil addisjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] der det første trinnet er å feste en [[Nukleofil|nukleofil]] til en positiv del av et molekyl)
 • Anti-Markovnikovs addisjonsreaksjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som ikke følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Markovnikovs addisjonsreaksjon  + (type [[Addisjonsreaksjon|addisjonsreaksjon]] som følger [[Markovnikovs regel|Markovnikovs regel]])
 • Fajanstitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der det benyttes [[Adsorpsjonsindikator|adsorpsjonsindikatorer]])
 • Mohrtitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der kromat blir brukt som [[Indikator|indikator]])
 • Volhardtitrering  + (type [[Argentometri|argentometri]] der man tilsetter sølvnitrat i overskudd og [[tilbaketitrering|tilbaketitrerer]] med thiocyanat)
 • CRISPR  + (type [[DNA-sekvens|DNA-sekvens]] i bakterier, som er involvert i bakterienes forsvar mot virusangrep)
 • Linseformet galakse  + (type [[Galakse|galakse]] med en [[Galakseutbuling|galakseutbuling]] og en [[Galakseskive|galakseskive]] uten spiralarmer)