Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Direktoratet for byggkvalitet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Dokumentalist  + (Dokumentalist. (2016). Hentet 19.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Tilkoblingspunkt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladestasjon  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Hurtigladekontakt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladepunkt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Saktelading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Hurtiglading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladestolpe  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Normallading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladeboks  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Dublin Core  + (Dublin Core (2015). I Informationsordbogen. Hentet 13.2.18 fra www.informationsordbogen.dk)
 • Termovarer  + (EMM Strategi/SoS Vd)
 • ERTMS  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63)
 • ETCS  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63)
 • Infrastrukturforvalter  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2012-01-12-63/§1-4)
 • Emnesøk  + (Emnesøgning (2014). I Informationsordbogen. . Hentet 28.05.2019 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Fabrikasjonsplate  + (Eurlex: COMMISSION REGULATION (EU) No 19/2011 (oversatt))
 • Løftbar aksel  + (Eurlex: EU Regulation 1230/2012 (oversatt))
 • Akselløfter  + (Eurlex: EU Regulation 1230/2012 (oversatt))
 • Kontrollseddel  + (FOR 2009-05-13 nr 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy)
 • Fasettert klassifikasjon  + (Facetteret klassificering. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 13.02.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Livslang læring  + (Fafo (udatert). Hentet fra: http://www.fafo.no/index.php/nb/forskningstema/migrasjon-integrasjon-og-kompetanse/livslang-laering)
 • Alkan  + (Faggruppa i kjemisk terminologi)
 • Lysår  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)