Bla gjennom wikien

Hopp til: navigasjon, søk
Informasjonskompetanse
Ansvarlig/ansvarlag Biblioterm +
Bokmål:anbefalt/tilrådd term informasjonskompetanse  +
Bokmål:synonym term informasjonsferdighet  +
Definisjon kunnskaper, ferdigheter, eller forståelser folk behøver for å finne fram til, evaluere eller ta i bruk relevant informasjon i en gitt kontekst, informasjon kan både være digital og analog  +
Definisjon:referanse Bøyum, I., Gullbekk, E, Byström, K. (2017). Et nytt 'mindset'? I: Åpne bibliotek. Oslo: Cappelen Damm  +
Engelsk:anbefalt/tilrådd term information literacy  +
Inndato 23 mai 2017  +
Kommentar Informasjonskompetanse er til en viss grad overlappende med digital komptense og mediakompetanse  +
Kommentar:referanse Sundin, Olof, Eckerdal (2013).Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet. I Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. S.l, Svensk bibliotekforening. S 9-26  +
Nynorsk:anbefalt/tilrådd term informasjonskompetanse  +
Nynorsk:synonym term informasjonsferdigheit  +
Kategorier Termpost , Bibliotekfag
Endringsdato
Denne egenskapen er en spesialegenskap på denne wikien.
22 mars 2018 08:17:29  +
skjul egenskaper som lenker hit 
  Ingen egenskaper lenker til denne siden.
 

 

Skriv inn navnet på siden du vil starte å bla fra.