Styring og regulering av trafikk

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term styring og regulering av trafikk
kontekst trafikkovervåkning og -styring
godkjent SVV-AKG 071013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term traffic operation and control
referanse PIARC
synonym term traffic management
referanse www.nvf-dictionary.org
merknad Management og control brukes delvis om hverandre, men management oppfattes vanligvis som en noe bredere term; se trafikkforvaltning.
godkjent SVV-KÅ 180914


INFORMASJON
definisjon styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom etterspørselsstyring, trafikkinformasjon, trafikkregulering og andre tiltak
referanse www.nvf-dictionary.org
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 161013


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post