Tyttebærmorfem

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term tyttebærmorfem


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term tyttebærmorfem


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term cranberry morpheme


INFORMASJON
definisjon leksikalsk bunde morfem som berre førekjem i eit fåtal ord
referanse Faggruppe for lingvistikk
kommentar Til dømes tytte- i tyttebær.
bruksområde Lingvistikk
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for lingvistikk
inndato 22.01.2019