Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogn

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvgn
merknad Full tittel: Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet
referanse Europalov.no
godkjent SVV-KÅ 301213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term The European Directive on Weights and Dimensions
merknad Full title: Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic
referanse Europalov.no
godkjent SVV-KÅ 301213


INFORMASJON
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 070314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post