2-metylpropan

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term 2-metylpropan
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
synonym term metylpropan, isobutan
godkjent SR-OKV 13.04.2016


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term 2-metylpropan
synonym term metylpropan, isobutan


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term 2-methylpropane
referanse John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole
synonym term methylpropane, isobutane


INFORMASJON
definisjon fargelaus gass med formelen C4H10
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 13.04.2016

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post