Sprakradets termwiki:Prosjektportal

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Språkrådets termwiki – tilknyttede terminologiprosjekter

På denne siden finner du informasjon om fagmiljøer og prosjekter som bruker termwikien, og hvilken kategori termene i de ulike prosjektene er sortert under.

Er du interessert i å benytte deg av termwikien, kan du ta kontakt med Språkrådet (SR).


Språkrådets datatermgruppe ble opprettet av Språkrådet høsten 2009. Gruppen skal diskutere norsk terminologi på dataområdet og særlig komme med forslag til norske termer som kan erstatte engelske termer som brukes i norsk. Datatermgruppen er ikke lenger aktiv.

Kategori: Språkrådets datatermgruppe.


Statens vegvesen er et prosjekt for vegterminologi på norsk og engelsk.

Kategori: Statens vegvesen.


Prosjekt for kjemisk terminologi i universitets- og høgskolesektoren var et prosjekt som har til hensikt å finne en mønsterpraksis for å samle inn, registrere og gjøre tilgjengelig fagterminologi i de ulike fagene som det blir undervist i og forsket på i sektoren. En prosjektgruppe har arbeidet med å prøve ut en mønsterpraksis på kjemisk terminologi. Mønsterpraksisprosjektet ble avsluttet i 2013, men prosjektgruppa arbeider fortsatt med å vedlikeholde og utvide innholdet av kjemisk terminologi i termwikien. Prosjektgruppa består av fagfolk fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. De er Nils Åge Frøystein (UiB), Bjørn Grung (UiB), Leiv K. Sydnes (UiB), Tore Benneche (UiO) og Bjørn Pedersen (UiO). Tidligere har også Tone Gadmar (UiO) deltatt.

Kategori: UoH – kjemisk terminologi.


Datatilsynet er et prosjekt for personvernterminologi. Termene finnes også som liste på Datatilsynets egne nettsider http://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/Ordbok-A-til-A/

Kategori: Datatilsynet.


Klimaterminologi er et toårigprosjekt med følgende deltakere: Anne Elisabeth Bjune (UiB og Bjerknessenteret), Ingvald Pilskog (UiB og Bjerknes), Kjell Arild Orvik (UiB), Lea Svendsen (UiB og Bjerknessentere), Anje Gjesdal Müller (Norges handelshøyskole) og ansatte i Miljødirektoratet. Tidligere har også Ellen Marie Viste (UiB og Bjerknessenteret) deltatt. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre klimaterminologi på norsk og engelsk i Språkrådets termwiki. Prosjektet avsluttes i 2018.

Kategori: Klima.


Biblioterm er en base som lå i termwikien til januar 2024, men som nå videreutvikles ved Termportalen ved Universitetet i Bergen. Basen inneholder termer innen bibliotek- og informasjonsfag med enkle definisjoner. I Termportalen er navnet på basen Termbasen for bibliotek- og informasjonsfag. Lenke til basen: Termportalen.no.

Innholdet som lå i termwikien, ble utviklet av ansatte ved bibliotekarutdanningene ved Oslomet - storbyuniversitetet og UiT Norges arktiske universitet. De som deltok i prosjektgruppen var Idunn Bøyum, Liv Gjestrum, Sunniva Evjen, Marit Kristine Ådland, Gerd Berget, Heidi Kristin Olsen og Roswitha Skare.

Kategori: Bibliotekfag.


Fagtermer i kjønnsforskning er et prosjekt for kjønnsforskningsterminologi. Prosjektet ble startet i 2015 og er forankret i kjønnsforskningsmiljøene ved fire norske universiteter (UiO, UiB, UiT og NTNU). Prosjektet avsluttes i 2017.

Kategori: Kjønnsforskning.


Prosjekt for terminologi i lingvistikk ble startet opp vinteren 2016 og har som mål å samle inn og registrere terminologi innen kognitiv lingvistikk i løpet av en toårsperiode. Arbeidsgruppa bestod av av Nina Gram Garmann (HiOA), Tore Nesset (UiT), Torodd Kinn (UiB) og Rolf Theil (UiO), tilsammen NORKOGs termgruppe. I 2018 ble prosjektet fornyet og fikk som formål å samle inn og registrere terminologi innen morfologi og syntaks i løpet av en ny toårsperiode. Arbeidsgruppa består av Torodd Kinn (UiT), Rolf Theil (UiO), Kari Kinn (UiO) og Urd Vindenes (USN).

Kategori: Lingvistikk.


Celle- og molekylærterminologi er et toårig prosjekt med fagfolk på feltet: Tom Kristensen (UiO), Helene Knævelsrud, Erik Boye (begge Oslo universitetssykehus), Sigrid Bratlie (Bioteknologirådet) og Mali Mærk (tidl. NTNU).

Kategori: Celle- og molekylærbiologi.


Astronomisk terminologi er et prosjekt for terminologi i astronomi og astrofysikk som starter opp i 2017 og pågår ennå. Arbeidsgruppa består av Per Barth Lilje (UiO), Øystein Elgarøy (UiO), Jostein Riiser Kristiansen (Oslomet) og ledes av Maria Hammerstrøm.


Statistisk fagordliste er tilgjengeliggjøring av en statistisk ordliste utviklet ved NTNU: https://folk.ntnu.no/bakke/ordliste.pdf.

Kategori: Statistikk.