Hjelp:Veiledning

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Alle kan søke fritt i termwikien. Du må imidlertid ha brukerkonto for å opprette og redigere termposter. Det får du ved å klikke på "Logg inn eller opprett en konto" øverst til høyre og sende en forespørsel til Språkrådet.

Når du vil søke på en term, må du benytte søkefeltet øverst til høyre på siden. Søker du nøyaktig på en term som fins i termwikien, kommer du til den termen. Søker du på en del av en term ved å sette til en asterisk ( * ) får du opp en treffliste.

Om søket ikke gir treff på en term, får du tilbud om å opprette en termpost med den aktuelle termen.

Søket skjer i alle kategoriene (dvs. prosjektene) i termwikien. Om du vil avgrense søket til bare en kategori, skriv "incategory:[Navn på kategori] [term]", f.eks. "incategory:Jernbanetermer tog". Husk stor forbokstav i kategorinavnet.


Gjennom "Prosjektportal" eller "Kategorier" i hovedmenyen til venstre får du tilgang til en oversikt over alle termene.


Eksport av innhold

Export of content

Innholdet i følgende kategorier kan eksporteres for å utvikle språkteknologiske verktøy etter Creative Commons CC0 1.0-lisensen [1]:

The content of the following categories can be exported in order to develop language technology products in accordance with the Creative Commons CC0 1.0 license [2]:

- astronomi / astronomy

- bibliotekfag / library science

- celle- og molekylærbiologi / celular and molecular biology

- Språkrådets datatermgruppe / computer terminology group of The Norwegian Language Council

- kjemi / chemistry

- klima / climate

- lingvistikk / linguistics


Ta kontakt med Språkrådet på term@sprakradet.no for spørsmål om eksport av innholdet. Eksporten skjer i TBX-format: http://termwiki.sprakradet.no/tbx/

Please contact The Norwegian Language Council Council at term@sprakradet.no if you have questions regarding export of the content. The export will be done in the TBX format: http://termwiki.sprakradet.no/tbx/