ADR

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ADR
merknad Full tittel: Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods (1957)
godkjent SVV-KÅ 111213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term ADR
godkjent SVV-KÅ 101112


INFORMASJON
kommentar ADR står for Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route, på engelsk European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Begrepet brukes likevel av og til på norsk - noe misvisende - om frakt av farlig gods eller til og med farlig gods generelt.
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 191213


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post