Framkommelighet

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term framkommelighet
synonym term fremkommelighet
godkjent SVV-KÅ 021213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term traffic flow
synonym term mobility
merknad Begrepene traffic flow og mobility er ikke 100 % synonyme men dekker litt ulike sider ved framkommelighets-begrepet. Valg av oversettelse må derfor avgjøres av konteksten. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å kombinere begge, dvs. oversette framkommelighet med mobility and traffic flow. Om redusert framkommelighet brukes ofte disruptions eller - som informasjon til trafikanter - expect delays. I betydningen "tilgang, atkomst" brukes access eller accessibility.
godkjent SVV-KÅ 021213


INFORMASJON
definisjon det at man kan komme seg fra A til B uten hindringer i trafikken
referanse SVV-IS
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 091213


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post