Fylkeskommune

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term fylkeskommune
godkjent SVV-KÅ 151214


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term county authority
referanse regjeringen.no
synonym term county administration
referanse regjeringen.no
merknad Wikipedia og enkelte oversatte lovtekster opererer med "county municipality". Ofte vil også county council kunne brukes som oversettelse av fylkeskommune, selv om dette egentlig refererer til fylkesting.
godkjent SVV-KÅ 080121


INFORMASJON
definisjon regionalt folkevalgt styringsnivå i Norge
referanse snl.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 271016


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post