Normaler

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term normaler
kontekst Statens vegvesens håndbokserie
godkjent SVV-KÅ 250516


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term NPRA Specifications
referanse NA-rundskriv 10/9 2010/131256-001
merknad Forutsetningen for bruk av forkortelsen NPRA er at Norwegian Public Roads Administration står med fulltekst på samme side, f.eks ifbm logo, eller blir omtalt i samme avsnitt.
godkjent SVV-KÅ 250516


INFORMASJON
definisjon kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter
referanse www.vegvesen.no
ansvarlig/ansvarleg SVV-IFS
inndato 100816


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post