Organisk forbindelse

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term organisk forbindelse
referanse Norskspråklig Wikipedia <http://no.wikipedia.org/wiki/Organisk_forbindelse˃. Lest 26.03.2013
godkjent SR-OKV 08.11.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term organisk sambinding


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term organic compound
referanse Engelskspråklig Wikipedia ˂http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_compound˃. Lest 26.03.2013


INFORMASJON
definisjon kjemiske forbindelser hvor ett eller flere karbonatomer er kovalent bundet til andre atomer, vanligvis hydrogen, oksygen eller nitrogen
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
kommentar Noen få karbonholdige forbindelser er klassifisert som uorganiske: karbider, karbonater og cyanider
bruksområde Kjemi
Organisk kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 26.03.2013

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post