Rangorden

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term rangorden
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
godkjent SR-OKV 20.03.2014


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term rangorden


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term functional group priority
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi


INFORMASJON
definisjon regel i namnsetjing av organiske sambindingar
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
kommentar Gruppa med høgast rang gjev stoffet hovudnamnet.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 20.03.2014

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post